Instagram Youtube Facebook

Databázy v sieti TnUAD




Zoznamy databáz

 

Vyhľadávače (Discovery Service)

poskytujú užívateľsky príjemné rozhranie, integrujú pramene z rôznych zdrojov a zobrazujú unifikovaný zoznam výsledkov. Pri označení filtra "full text" zobrazia plný text licencovaných a Open Access publikácií. 

Prejsť na zoznam vyhľadávačov v sieti TnUAD >>>    

 

Plnotextové - "full text" databázy

ponúkajú licencované a Open Access plné texty, resp. celý obsah publikácií.

Prejsť na zoznam plnotextových databáz v sieti TnUAD >>>  

 

Špecializované - "abstrakt plus" databázy

sú zamerané na konkrétnu vednú oblasť a poskytujú abstrakty, registre, interaktívne tabuľky, konvertory jednotiek, nástroje na tvorbu vzorcov a pod., v niektorých prípadoch aj prístup k plným textom nielen Open Access publikácií.

Prejsť na zoznam špecializovaných databáz v sieti TnUAD >>> 

 

Bibliografické - citačné databázy

ponúkajú zvyčajne len bibliografické a bibliometrické údaje o publikáciách, resp. odkaz na publikáciu/databázu, nie plný text licencovaného dokumentu.

Prejsť na zoznam bibliografických databáz v sieti TnUAD >>> 


Vyhľadávače (Discovery Service)

 

Summon - náš TIP

vstup do databázy  l  viac informácií

  


Plnotextové - "full text" databázy

 

Proquest Central

vstup do databázy  l  viac informácií

Proquest Ebook Central

vstup do databázy  l  viac informácií

Springer Nature

vstup do databázy  l  viac informácií

SpringerLink

vstup do databázy  l  viac informácií

Science Direct

vstup do databázy  l  viac informácií


Špecializované - "abstrakt plus" databázy

 

CAS SciFinder

registrácia  l  vstup do databázy  l  viac informácií

Knovel 

vstup do databázy  l  viac informácií

Reaxys

vstup do databázy  l  viac informácií


Citačné - bibliografické databázy

 

InCites Essential Science Indicators

vstup do databázy  l  viac informácií

Scopus

vstup do databázy  l  viac informácií

WoS Citation Connection

viac informácií so vstupom do jednotlivých databáz

WoS Core Collection

vstup do databázy  l  viac informácií

WoS Current Contents Connect

vstup do databázy  l  viac informácií

WoS Journal Citation Reports

vstup do databázy  l  viac informácií

<< Späť na zoznam databáz

<< Späť k mape vyhľadávania