Instagram Youtube Facebook

WoS - Journal Citation Reports


Citačná databáza Journal Citation Reports (JCR) poskytuje analytické nástroje na porovnávanie a evaluáciu ohlasov časopisov.  JCR umožňuje analyzovať celú citačnú sieť časopisov z rôznych pohľadov, a to prostredníctvom rôznych citačných metrík (vrátane známej metriky Journal Impact Factor). Citačné údaje pochádzajú z približne 12 000 odborných a technických časopisov a zborníkov z konferencií od viac ako 3 300 vydavateľov vo viac ako 60 krajinách. JCR je popredným zdrojom údajov o citáciách časopisov z oblasti vedy, techniky a spoločenských vied a zahŕňa údaje z bibliografickej databázy Web of Science Science. JCR obsahuje dve edície: 

  • JCR Web Science Edition: oblasti prírodných a technických vied,
  • JCR Web Social Sciences Edition: oblasti humanitných vied.

 VSTUP do databázy Journal Citation Report >>