Instagram Youtube Facebook

CAS SciFinder


Databázu CAS SciFinder je možné považovať za bránu do najväčšej kolekcie vedeckých informácií, klinických štúdií, dizertácií a patentov z oblasti chémie, farmácie a lekárstva. Vydavateľom je Chemical Abstracts Service (CAS) - divízia American Chemical Society. V databáze CAS SciFinder je možné vyhľadávať na základe použitia kľúčových slov, témy, autora, informácií o časopise, organizáciách alebo patentoch. Vyhľadávanie je tiež možné v rozsiahlej databáze chemických látok, kde je možné zadať názov látky alebo registračného čísla CAS. 

CAS SciFinder obsahuje informácie o jednotlivých chemických látkach (chemické štruktúry, chemické názvy, chemické vlastnosti, informácie o regulácii a pod.) a informácie o chemických reakciách (schémy, postupy experimentov, podmienky, katalyzátor, komerčná dostupnosť chemických látok s priamymi linkami na webové stránky výrobcov a dodávateľov a pod.).

Databáza CAS SciFinder je dostupná zo siete TnUAD, a to po registrácii prostredníctvom *.*tnuni.sk e-mailovej adresy. V prípade potreby si pozrite návod na použitie alebo webinár Úvodné školenie pre členov konzorcia NISPEZ.

VSTUP do databázy CAS SciFinder >>