Instagram Youtube Facebook

Reaxys


Reaxys je faktografická a bibliografická databáza, ktorá obsahuje informácie z organickej, anorganickej a organo-kovovej chémie. Nachádzajú sa v nej záznamy o chemických štruktúrach, zlúčeninách a ich chemických, fyzikálnych, spektrálnych a toxikologických vlastnostiach a reakciách. V databáze sa nachádzajú aj bibliografické citácie z viac ako 400 renomovaných časopisov a sú prelinkované na plné texty v databáze Science Direct. Reaxys kombinuje tri prestížne databázy:

  • CrossFire Beilstein (organická chémia)
  • CrossFire Gmelin (anorganické zlúčeniny)
  • Patent Chemistry Database (vybrané patenty z organickej chémie, farbív, medicínskych prípravkov, biocídnych prípravkov a agrochemikálií).

V databáze Reaxys je možné vyhľadávať podľa vzorcov, reakčných schém, kľúčových slov, chemických reakcií alebo experimentálnych dát.

Databáza je zameraná na odbory organickej a anorganickej chémie, chemických syntéz, biochémie, lekárskej chémie, materiálovej chémie, prírodných vied a chemickej informatiky. Databáza je dostupná zo siete TnUAD. Na zobrazenie plných textov a uchovávanie histórie vyhľadávanie je potrebné prihlásenie do databázy prostredníctvom autentifikačnej platformy Elsevier.

VSTUP do databázy Reaxys >>