Instagram Youtube Facebook

História


Univerzitná knižnica TnUAD vznikla v roku 1999 z oddelenia Vedecko-technických informácií, ktoré existovalo už od samotného založenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Koncepcia UK zameraná na širšie možnosti zabezpečovanie informácií  pre svojich používateľov a to aj prostredníctvom využitia informačných a komunikačných technológií a systémov sa však vyprofilovala až v roku 2000-2001 a začala sa reálne napĺňať v roku 2003. V tom čase sa Univerzitná knižnica presťahovala do vlastných priestorov, vybavených potrebným zariadením a technológiami. Technologické vybavenie, zariadenie priestorov a knižničný fond sa postupne vylepšovali a rozrastali a v súčasnosti UK TnUAD ponúka knižný fond pozostávajúci z viac ako 52 000 knižných jednotiek (a z toho viac ako 24 000 sú záverečné práce), rozsiahle portfólio časopisov, ktoré sú zamerané na študijné odbory TnUAD, moderné počítačové vybavenie, prístup k renomovaným elektronickým zdrojom, príjemné prostredie a profesionálne informačno-knihovnícke, bibliografické, poradenské a školiace služby.