Instagram Youtube Facebook

Zoznamy časopisov v UK TnUADTematické členenie všetkých periodík v UK TnUAD

Ekonomické disciplíny >>>

Communication Today, Ekonomické rozhľady, Ekonomický časopis, Logistika, Manažment podnikania a vecí verejných, Medzinárodné vzťahy, Moderní řízení, Nová ekonomika, Profit, Sociálno ekonomická revue, Spravodaj SOPK, Trend 

 

 

 

Spoločenské disciplíny >>>

Academia, Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, Civilná ochrana, Eurokompas, Mládež a spoločnosť, My - Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región (Trenčín), Naše svedectvo, Political Science Forum/Politologické fórum, Politická ekonomie, Psychologie dnes, Sociológia, Správy SAV, Svedectvo, Viera a život

 

 

 

Technické disciplíny >>>

Acta Electrotechnica et Informatica, ATP Journal, Auto magazín, AutoEXPERT, EE - odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, Glass technology, Hutnícke listy, Komunikácie/Communications, Kvalita, Materiálové inžinierstvo, Obrana, Obzory matematiky fyziky a informatiky, PC REVUE, Physics and Chemistry of Glasses, Pokroky matematiky a fyziky a astronómie, Rozhledy matematicko-fyzikální, Science & military, Sdělovací technika, Sklář a keramik, Strojárstvo, Střelecká revue, Zbrane a náboje, Zvárač, Zváranie

 

Zdravotnícke disciplíny >>>

Dermatológia pre prax, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Farmakoekonomika a lieková politika, Kompédium medicíny, Lekárske listy, Medical Practice, Neurológia pre prax, Ošetrovateľský obzor, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Pediatria, PHYSIOTERAPIA  SLOVACA, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Rehabilitácia, Revue medicíny v praxi, Sestra, Slovak Journal of Health Sciences, Umění fyzioterapie, Via practica, Zdravotnícke listy, Zdravotnícke noviny