Science Direct

ScienceDirect je plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spoločenských vied. Prostredníctvom vyhľadávania obrázkov je možné priamo prehľadávať grafy, tabuľky, videá a fotky. Databáza ponúka tiež import do referenčného manažéra Mendeley. Databáza ScienceDirect je priamo prepojená s databázou Scopus.