Instagram Youtube Facebook

ScienceDirect


ScienceDirect je plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza od spoločnosti Elsevier. Obsahuje články z recenzovaných časopisov, konferenčné zborníky a elektronické knihy z rôznych odborov. Prostredníctvom funkcionality vyhľadávania obrázkov je možné priamo prehľadávať grafy, tabuľky, videá a fotky. Databáza ScienceDirect tiež ponúka import do referenčného manažéra Mendeley a je priamo prepojená s databázou Scopus.

Databáza ScienceDirect pokrýva témy najmä z oblasti medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky, ale aj spoločenských vied.

VSTUP do databázy ScienceDirect >>