Instagram Youtube Facebook

WoS - Current Contents Connect


Bibliografická databáza Current Contents Connect je integrálnou súčasťou platformy Web of Science (WoS). Poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10.000 renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Vedecké informačné zdroje je možné prehľadávať podľa zamerania.

Databáza Current Contents Connect obsahuje 7 edícií:

  • Life Sciences, 1998 – súčasnosť
  • Clinical Medicine, 1998 – súčasnosť
  • Agriculture, Biology and Environmental Sciences, 1998 – súčasnosť
  • Physical, Chemical and Earth Sciences, 1998 – súčasnosť
  • Engineering, Computing and Technology, 1998 – súčasnosť
  • Social and Behavioural Sciences, 1998 – súčasnosť
  • Arts and Humanities, 1998 – súčasnosť.

Databázu Current Contents Connect vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, a to v sekciách WoS a Advanced Search - rozbalovacie menu Search in, resp. kliknutím na nižšie uvedený odkaz.

VSTUP do databázy WoS Current Contents Connect >>