Instagram Youtube Facebook

Externé katalógy


V externých súborných katalógoch je možné prehľadívať knižné a časopisecké fondy iných slovenských knižníc. Požadované tituly/články je možné požičať si prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby (MVS).


Súborný katalóg slovenských knižníc >>> 

Portál je prevádzkovaný Slovenskou národnou knižnicou a obsahuje záznamy dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch 30 zapojených slovenských knižníc (vrátane Univerzitnej knižnice v Bratislave, Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, alebo Ústrednej knižnice SAV).


Súborný katalóg periodík >>>

Súborný katalóg je budovaný Univerzitnou knižnicou v Bratislave v spolupráci s knižnicami na Slovensku a obsahuje údaje o periodiách (časopisoch, novinách, zborníkoch, ročenkách), ktoré sa nachádzajú v ich fondoch a ktoré tieto knižnice do súborného katalógu nahlásili.


Súborný katalóg InfoGate >>>

InfoGate je súborný katalóg kníh s viac ako 1,5 milióna záznamov, v ktorom používateľ prehľadáva viac ako 39 katalógov slovenských knižníc. Záznamy obsahujú obálky kníh, anotácie, recenzie, hodnotenia používateľmi a audio aj video ukážky.