Instagram Youtube Facebook

Knovel


Databáza Knovel je elektronická kolekcia obsahujúca vyše 5.500 referenčných prác, príručiek, zborníkov z konferencií a databáz zameraných na techniku, prírodné a aplikované vedy, a to od viac ako 40-tich medzinárodných vydavateľstiev a odborných spoločností z celého sveta. Kolekcia je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové tituly. Faktografické údaje z niektorých vybraných titulov sú spracované na analytickej úrovni a prispôsobené na použitie so softvérovými nástrojmi vyhľadávacieho prostredia, ktoré umožňujú:

 • vyhľadávať a pracovat‘ so všetkými týmito zdrojmi súčasne ako s jedným informačným zdrojom,
 • prezerať texty alebo vyhľadávať textové a číselné informácie pomocou základných aj pokročilých vyhľadávacích nástrojov,
 • efektívne vyhľadávať a pracovať s číselnými údajmi pomocou interaktívnych tabuliek, grafov a rovníc,
 • využívať prehliadač fázových diagramov, prehliadač obrázkov, konvertor fyzikálnych, matematických a chemických jednotiek, tabuľky vo formáte MS Excel, alebo periodickú tabuľku prvkov.

Tematické zameranie databázy Knovel zahŕňa nasledujúce okruhy

 • bezpečnosť, hygiena
 • biochémia, biológia a biotechnológia
 • elektrotechnika a energetika
 • chémia a chemické inžinierstvo
 • keramika a keramické inžinierstvo
 • kovy, hutníctvo a metalurgia
 • kozmické, letecké a radarové technológie
 • lepidlá, nátery, tesniace hmoty a farby
 • liečivá, kozmetika a toaletné potreby
 • mechanika a strojné inžinierstvo
 • inštalácie
 • plasty a guma
 • polovodiče a elektronika
 • potravinárstvo a potravinárske technológie
 • ropný a plynárenský priemysel
 • stavebníctvo a stavebné materiály
 • textílie
 • vedy o zemi
 • všeobecné strojárstvo
 • všeobecné technické príručky
 • životné prostredie, environmentálne vedy

VSTUP do databázy Knovel >>