Instagram Youtube Facebook

Springer Nature


Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových vedeckých časopisov. Zároveň je priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Konkrétnejšie, táto databáza obsahuje viac ako 100 časopisov vydavateľa Springer Nature, a to v troch kolekciách: Nature Branded Titles (viac ako 42 titulov), Nature Academic Titles (viac ako 35 titulov) a Palgrave Macmillan Titles (viac ako 42 titulov). Springer Nature tiež ponúka obsiahlu kolekciu e-kníh vydavateľa Springer. Kolekcia zahŕňa oblasti vedeckých a technických disciplín a medicínu (STM) a humanitné a spoločenské vedy (HSS). Springer umožňuje prístup k online obsahu, a to k plným textom článkov a kapitol z portfólia časopisov, e-kníh a referenčných príručiek a ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznych oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink platformu, ktorá poskytuje prístup k miliónom zdrojov.

Springer Nature tiež zahŕňa Biomed Central a SpringerOpen.

  • BioMedCentral obsahuje viac ako 290 renomovaných časopisov z oblasti biológie, klinickej medicíny a zdravotníctva.
  • SpringerOpen je databáza titulov publikovaných formou Open Access (OA) vydavateľstvom Springer. Zahŕňa OA časopisy a knihy zo všetkých oblastí vedy a výskumu.

Databáza Springer Nature pokrýva najmä nasledovné vedecké oblasti: biomedicínske a biologické vedy, chémia a veda o materiáloch, počítačová veda ekológia strojárstvo a medicína.

VSTUP do databázy Springer Nature >>