Springer Nature

Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových vedeckých časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Umožňuje prístup k online obsahu – plným textom článkov a kapitol z portfólia časopisov, e-kníh a referenčných príručiek. Springer ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznorodých oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink, platformu, ktorá poskytuje prístup k miliónom zdrojov. Platforma obsahuje taktiež Biomed Central a SpringerOpen.

BioMedCentral.com obsahuje viac ako 290 renomovaných časopisov z oblasti biológie, klinickej medicíny a zdravotníctva.

SpringerOpen je databáza titulov publikovaných formou OA vydavateľstvom Springer. Zahŕňa OA časopisy a knihy zo všetkých oblastí vedy a výskumu.

Typy dokumentov:

Časopisy

Databáza Springer Nature obsahuje viac ako 100 časopisovvydavateľa Springer Nature, a to v troch kolekciách: Nature Branded Titles (viac ako 42 titulov), Nature Academic Titles (viac ako 35 titulov) a Palgrave Macmillan Titles (viac ako 42 titulov) .

Knihy

Databáza Springer Nature ponúka obsiahlu kolekciu e-kníh vydavateľa Springer .Kolekcia zahŕňa oblasti vedeckých a technických disciplín a medicínu (STM) a humanitné a spoločenské vedy (HSS).  

Knihy pokrývajú nasledovné vedecké oblasti:

  • biomedicínske a biologické vedy
  • chémia a veda o materiáloch
  • počítačová veda
  • ekológia
  • strojárstvo
  • medicína