Instagram Youtube Facebook

Summon


Summnon Discovery Tool je vyhľadávací nástroj, ktorý integruje vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch prístupných pre TnUAD a Apen Access publikáciách. Summon poskytuje užívateľsky príjemné vyhľadávanie, rýchle zobrazenie výsledkov, jednotný prístup k e-zdrojom, relevantné výsledky bez ohľadu na poskytovateľa databázy a v neposlednom rade jednotný centrálny index a unifikovaný zoznam výsledkov.

VSTUP do vyhľadávača Summon >>