Kontaktné informácie UK TnUAD

Adresa

Horný Šianec 9   

Trenčín, 911 01

(vstup do ulice nájdete na začiatku námestia sv. Anny, v uličke  oproti budove Slovenskej sporiteľne)

 

Riaditeľka knižnice (publikačná činnosť, MVS-medziknižničná výpožičná služba, online databázy, rešerše, informačná výchova):

Mgr. Piscová, Miroslava

tel.: 032/6521559, 7400170 

Oddelenie výpožičiek (výpožičky, katalogizácia,):

Divílková, Daniela

Mgr. Michaličková, Darina  (výpožicky, katalogizácia, Open Access)

tel.: 032/7400169

Všeobecná študovňa (publikačná činnosť, fond časopisov):
 Volníková, Miriam B.S.B.A.

tel.: 032/7400171

Multimediálna študovňa (online databázy, rešerše, diplomové práce):

Heber, Juraj

tel.: 032/7400168

Fakultná knižnica Fakulty sociálno ekonomických vzťahov

 

 

Fakultná knižnica Fakulty priemyselných technológií

Adresa

Ul. Ivana Krasku

491/30 Púchov, 020 01

 

Výpožičky, Študovňa

Heber, Juraj

tel.: 032/7400168

Mgr. Michaličková, Darina  (výpožicky, katalogizácia, Open Access)

tel.: 032/7400169