Instagram Youtube Facebook

Často kladené otázky (FAQ)Prevádzka knižnice

Kde sa nachádza Univerzitná knižnica TnUAD a kedy je otvorená?
Aké služby knižnica ponúka?
Koľko za čo zaplatím?
Ako môžem platiť?


Členstvo

Kto môže byť členom knižnice?
Ako sa stať členom knižnice a ako dlho platí registrácia?
Platí registrácia v UK aj vo fakultných knižniciach TnUAD a naopak?
Čo ak preruším štúdium?
Môžem využívať služby knižnice aj po ukončení štúdia?


Výpožičky

Chcem si požičať knihu/časopis z Univerzitnej knižnice, ako mám postupovať?
Existuje nejaký katalóg so zoznamom kníh/časopisov zo všetkých knižníc TnUAD?
Ako zistím, že je daná kniha/časopis k dispozícii a kde ju môžem nájsť?
Koľko materiálov si môžem naraz požičať? Na ako dlho?
Kde a ako môžem požičanú knihu/časopis vrátiť?
Čo ak je požadovaná kniha/časopis požičaný?
Čo ak je požadovaný titul blokovaný?
Môžem si v UK požičať materiály/dokument/prírastok z fakultných knižníc TnUAD?
Môžem si požičať bakalárske alebo diplomové práce?
Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?
Čo sa stane, ak knihu nevrátim v stanovenej lehote? Ako mám postupovať?


Práca s osobným kontom čitateľa

Ako si môžem objednať výpožičku, alebo rezervovať knihu?
Čo znamenajú skratky lokácií v online katalógu (UK, FK, a pod.)?
Ako budem vedieť, že objednaná/rezervovaná kniha je pre mňa pripravená/dostupná?
Kde si môžem objednané materiály vyzdvihnúť?
Prečo vybavenie objednávky - požiadavky na rezerváciu môže dlhšie trvať?
Ako zruším objednávku/rezerváciu?
Ako zistím, že mi končí výpožičná doba?
Ako si predĺžim výpožičku?
Kedy sa výpožička nedá predĺžiť?
Ako zmením heslo do svojho osobného konta?
Ako zistím, že mi bola vytvorená upomienka?


Elektronické zdroje

Ako sa dostanem k elektronickým informačným zdrojom, ktoré sú pre TnUAD k dispozícii?
Mám prístup ku všetkým elektronickým zdrojom?
Môžem si EIZ prehliadať aj zo svojho počítača, alebo musím byť pripojená v sieti TnUAD?


Reprografické služby

Aké reprografické služby UK ponúka?
Môžem za reprografické služby platiť kartou?
Môžem si skenovať a vytlačiť materiály, keď nie som členom UK?


Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Čo je MVS?
Je možné požičať si materiály z iných knižníc? Ako MVS funguje?
Ako môžem požiadať o MVS?
Je MVS spoplatnená?


Publikácie a EPČ

Publikovanie

Ako môžem požiadať o ISBN?
Čo je IF? Ako si nájdem IF časopisu?
Čo je karentovaný časopis a ako si ho nájdem?
Ako zistím, ktorý časopis je predátorský?

Publikovanie v rámci otvorenej vedy

Čo je transformačná zmluva a aké sú možnosti bezplatného publikovania v režime Open Access v rámci tejto dohody?
Ako si vyberiem vhodný časopis na publikovanie v rámci otvorenej vedy?

Evidencia publikačnej činnosti (EPČ)

Ako môžem požiadať o EPČ?
Ako dlho budem čakať na zaevidovanie publikácie?
Čo je REPČO?
Kde nájdem plné texty mojich publikácií?
Je prepojenie citácií figurujúcich v databázach WOS a SCOPUS so systémom CREPČ automatické?
Ako postupovať v prípade evidencie citácií, ktoré sa nenachádzajú v databázach WoS, Scopus a pod.?
Kde nájdem kompletnú evidenciu mojej publikačnej činnosti (DAWINCI, CREPČ 1 a CREPČ2)?
Sú doktorandi povinní posielať publikačnú činnosť?
Evidujú sa do CREPČ zmeny v zamestnaneckých zmluvách automaticky?
Kedy mám posielať moju publikačnú činnosť?
Ako si nájdem bibliometrické údaje v CREPČ/REPČO?
Ako si nájdem údaje o kvartile časopisu v CREPČ/REPČO?
V prípade, že nestihnem poslať svoju publikačnú činnosť do konca vykazovacieho obdobia, je možné dať si ju evidovať v nasledujúcom roku?
Ako si vytvorím výstup mojej publikačnej činnosti?