Instagram Youtube Facebook

Časopisy TnUAD


Politologické fórum

Politologické fórum je polročne vydávaný medzinárodný vedecký a recenzovaný časopis, ktorý vydáva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pokrýva široký okruh tém z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov, filozofie a sociálnych vied. Časopis je určený odborníkom v daných vedných odboroch, ako aj študentom a širšej verejnosti. Časopis vychádza v júni a v decembri. 

Prejsť na web časopisu >>>

 

 


Sociálno-ekonomická revue

Vedecký časopis Sociálno-ekonomická revue je zameraný na súčasné otázky z oblasti ekonómie, manažmentu, ľudských zdrojov, verejnej správy a regionálneho rozvoja, marketingu a obchodu, sociálno-ekonomického rozvoja, sociálnej psychológie, životného prostredia a svetovej ekonomiky a politiky. Časopis vydáva Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a to dvakrát do roka.

Prejsť na web časopisu >>>


Zdravotnícke listy

Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov. Jednotlivé edičné série sú zamerané na oblasť ošetrovateľstva, fyzioterapie, laboratórnej medicíny a verejného zdravotníctva. Časopis štvrťročne vydáva Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Prejsť na web časopisu >>>


University Review

University Review je recenzovaný vedecký časopis, ktorý je zameraný na výskum a implementáciu v oblasti inžinierskych technológií a materiálov, zdravotníckych a medicínskych riešení, ekonómie a politológie. Časopis bol vydávaný štyrikrát do roka Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Iževskou štátnou technickou univerzitou v rokoch 2012 až 2021.

Prejsť na web časopisu >>>