Instagram Youtube Facebook

WoS - Citation Connection

WoS Citation Connection je súbor špecializovaných a regionálnych databáz, ktorý slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie špecializovaných vedeckých dát s informácií. Obsahuje štyri nosné kolekcie individuálnych databáz - Specialist Collection, Regional Collection, Data Collection a Patent Collection.


1. SPECIALLIST COLLECTION

Medline je bibliografická databáza americkej National Library of Medicine (NLM), ktorá zahŕňa časopisy, noviny a newslettery z oblasti biomedicíny, prírodných vied, zdravotníctva, klinickej medicíny a biologických vied. 

VSTUP do databázy Medline >>

Biosis Citation Index pokrýva tradičné biologické odbory ako je botanika, zoológia a mikrobiológia a tiež aj multidisciplinárne odbory ako biochémia, biomedicína, biotechnológie alebo ekológia. Sleduje obsahy vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, kníh a patentov. BCI využíva MeSH klasifikáciu.

VSTUP do databázy Biosis Citation Index >>

Zoological Records je renomovaná svetová databáza živočíšnej biológie. Používatelia môžu určiť taxonómiu zvierat v literatúre, sledovať zmeny v klasifikácii a držať krok s novými a ohrozenými druhmi. 

VSTUP do databázy Zoological Records >>

 

<< SPÄŤ na zoznam databáz v sieti TnUAD


2. REGIONAL COLLECTION

KCI Korean Journal Database poskytuje komplexný prehľad najrenomovanejšieho vedeckého obsahu autorov z južnej Kórey. 

VSTUP do databázy KCI Korean Journal Database >>

SciELO Citation Index je databáza Scientific Electronic Library Online a pokrýva vedecký obsah autorov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska, Karibiku a južnej Afriky. Jej previazanosť s Web of Science umožňuje pozerať na vedecké publikácie z pohľadu globálnej vedy.

VSTUP do databázy ScIELO Citation Index >>

 

<< SPÄŤ na zoznam databáz v sieti TnUAD


3. DATA COLLECTION

Data Citation Index poskytuje integrovaný prístup k repozitárom vedeckých informácií a dát z celého sveta. Zahŕňa deskriptívne záznamy dátových objektov prepojené s informáciami z Web of Science.

VSTUP do databázy Data Citation Index >>

 

<< SPÄŤ na zoznam databáz v sieti TnUAD


4. PATENT COLLECTION

Derwent Innovations Index (DII) poskytuje patentovú literatúra od viac ako 40 patentových organizácií a inštitúcií. Kombinuje patentové záznamy z Derwent World Patents Index® s citačnými informáciami z Patents Citation Index®. 

VSTUP do databázy Derwent Innovations Index >>

 

<< SPÄŤ na zoznam databáz v sieti TnUAD