Instagram Youtube Facebook

SpringerLink


Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý prináša kvalitný vedecký obsah akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja. Prostredníctvom SpringerLink sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly vydavateľstva Palgrave Macmillan.

SpringerLink tematicky zastrešuje humanitné a spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, stavebníctvo, strojárstvo, či výpočtovú a telekomunikačnú techniku.

VSTUP do databázy SpringerLink >>