Instagram Youtube Facebook

InCites Essential Science Indicators


InCites Essential Science Indicators (ESI) je nástroj na analýzu jednotlivých elementov - vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií v databáze Web of Science Core Collection. ESI zároveň poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch a najcitovanejších prácach. Databáza InCites Essential Science Indicators sleduje viac ako 11.000 periodík z celého sveta zaradených do 22 tematických disciplín. Dátová analýza pokrýva posledných 10 rokov a citačné metriky sa aktualizujú každé dva mesiace. Zdrojom dát pre ESI sú dva indexy z databázy Web of Science Core Collection – Science Citation Index-Expanded (SCIE) a Social Sciences Citation Index (SSCI).

VSTUP do databázy InCites Essential Science Indicators >>