Publikačná činnosť

NOVÉ!        REPČO - Register evidencie publikačnej činnosti a ohlasov                                                                          

Aktuality -   EPC 02.02. 2023 - webináre WOS, SCOPUS, vedecký článok

                    EPC 13. 01. 2023

                    EPC 12. 05. 2022

                    

 

 

Rok vykazovania 2021

          Štatistiky

Rok vykazovania 2020

          Štatistiky

Rok vykazovania 2019

          Štatistiky

 

         Metodické pokyny

 

Rok vykazovania 2018

          Štatistiky

      

        Metodické pokyny

Rok vykazovania 2017

          Štatistiky 


          Metodické pokyny

 

                                                                       Rok vykazovania 2016

          Štatistiky


          Metodické pokyny

 

Rok vykazovania 2015

          Štatistiky

          Metodické pokyny

Rok vykazovania 2014

          Štatistiky

          Metodické pokyny

Rok vykazovania 2013

          Metodické pokyny

Rok vykazovania 2012

Rok vykazovania 2011

Rok vykazovania 2010

Rok vykazovania 2009

Rok vykazovania 2008

Rok vykazovania 2007