Instagram Youtube Facebook

Služby


Univerzitná knižnica TnUAD poskytuje používateľom výpožičné, bibliografické, informačné, reprografické, elektronické, propagačné a edičné služby.


Výpožičné služby

 • absenčné výpožičky - mimo priestorov UK TnUAD, 
 • prezenčné výpožičky - v priestoroch študovní UK TnUAD, 
 • rezervovanie dokumentov,
 • medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba,
 • elektronické doručovanie kópií (služba typu DDS).

Bibliografické služby


Informačné služby


Reprografické služby 

 • kopírovanie
 • skenovanie

Poskytujú sa len pre vedecké a študijné potreby používateľov z dokumentov vo fondoch UK TnUAD.


Internet a elektronické služby

Elektronické služby sú dostupné registrovaným používateľom UK TnUAD. Používatelia si môžu overiť údaje, ktoré majú zaevidované v UK TnUAD prostredníctvom prihlásenia sa do konta používateľa, prístupného cez online katalóg knižnice. Súčasťou elektronických služieb UK TnUAD sú vybrané elektronické informačné zdroje.


Propagačné služby

 • prednášky pre študentov a pracovníkov o fondoch a službách UK TnUAD,
 • tvorba informačných materiálov,
 • prezentácia informácií o UK TnUAD a jej službách na webovej stránke UK TnUAD a iných webových portáloch a sieťach,
 • organizovanie podujatí.

Edičné služby

 • zabezpečovanie ISBN a EAN pri vydávaní publikácií TnUAD,
 • zabezpečovanie a zasielanie povinných výtlačkov.