Instagram Youtube Facebook

Galéria podujatí


Novembrové novinky a podujatia

Za posledné obdobie sa v Univerzitnej knižnici TnUAD udialo množstvo zmien a aktivít. Koncom októbra sme reorganizovali a sprehľadnili fond periodík, zúčastnili sa konferencie Open Science a zvýšili kvalifikáciu v oblasti otvorenej vedy a ukončili revíziu knižničného fondu vo Fakultnej knižnici v Púchove. Koncom novembra sme realizovali semináre Informačnej výchovy v Trenčíne a Púchove a workshop zameraný na vyhľadávanie zdrojov v online katalógu a vyhľadávači Summon.


Seminár Knižnica v informačnom veku - digitálna knižnica

Univerzitná knižnica v spolupráci s Fakultou zdravotníctva TnUAD zorganizovala seminár Knižnica v informačnom veku - digitálna knižnica. Seminár sa uskutočnil v rámci Týždňa vedy a techniky dňa 7. 11. 2023 a zúčastnili sa ho noví študenti z Fakulty zdravotníctva. Za prípravu, realizáciu a účasť všetkým ďakujeme!


Inovácie v Univerzitnej knižnici TnUAD - Prerábka knižničného fondu 10/2023

V priebehu októbra 2023 sme v Univerzitnej knižnici TnUAD inovovali knižničný fond. Okrem inštalácie nového regálového vybavenia sme upratali knižný aj časopisecký fond, logicky zoradili publikácie a vylepšili orientáciu a navigáciu v rámci umiestnenia na policiach. Video z prerábky nájdete tu >>>


Návšteva knižnice Fakulty technických vied FTN, Univerzity v Novom Sade

Prostredníctvom programu Erasmus+ Staff Training Mobility prebehla koncom októbra ďalšia návšteva knižnice Fakulty technických vied v Novom Sade v Srbsku. V rámci medzinárodnej spolupráce boli realizované aj pracovné stretnutia s riaditeľkou FK Univerzity Novi Sad, pani Biserkou Miletić, na ktorých sa prediskutovali ďalšie návrhy možností vzájomnej spolupráce medzi oboma knižnicami v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb pre študentov na výmenných pobytoch a tiež možnosť bezplatného poskytovania medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) medzi oboma inštitúciami.