Instagram Youtube Facebook

Galéria podujatí


Počas prvého kvartálu 2024 sa v UK TnUAD realizovalo množstvo vylepšení a podujatí. Začiatkom roka sme zabezpečili odoberanie dvoch nových titulov periodík (Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a Umění fyzioterapie). V marci sme sa zapojili do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Následne sme sa zúčastnili seminárov Elsevier Open Access a sprostredkovali sme cenné informácie ohľadom publikovania prostredníctvom vydavateľstva Elsevier v režime Otvoreného prístupu bez APC poplatkov. V spolupráci s FunGlass sme začiatkom apríla zorganizovali seminár zameraný na použitie CAS SciFinder Discovery Platform. Okrem toho sme zabezpečili skúšobný prístup do online databázy AccessPhysiotherapy od vydavateľstva McGraw-Hill a vytvorili Book Swappingový kútik, určený na výmenu prečítaných kníh mimo knižničného fondu.


Na prelome rokov 2023 a 2024 sa v Univerzitnej knižnici TnUAD udialo množstvo zmien a aktivít. Koncom roka 2023 v multimediálnej študovni pribudli nové monitory. Následne sme pre Kreatívne centrum zaevidovali viac ako 50 nových knižných titulov. Počas januára 2024 sme pre študentov a zamestnancov TnUAD sprostredkovali prístup do nových databáz Reaxys a CAS SciFinder v sieti TnUAD a ukončili evidenciu publikačnej činnosti za vykazovacie obdobie 2023. Od februára 2024 sme zabezpečili pravidelný prevádzkový čas vo Fakultnej knižnici FPT v Púchove.


Novembrové novinky a podujatia

Za posledné obdobie sa v Univerzitnej knižnici TnUAD udialo množstvo zmien a aktivít. Koncom októbra sme reorganizovali a sprehľadnili fond periodík, zúčastnili sa konferencie Open Science a zvýšili kvalifikáciu v oblasti otvorenej vedy a ukončili revíziu knižničného fondu vo Fakultnej knižnici v Púchove. Koncom novembra sme realizovali semináre Informačnej výchovy v Trenčíne a Púchove a workshop zameraný na vyhľadávanie zdrojov v online katalógu a vyhľadávači Summon.


Seminár Knižnica v informačnom veku - digitálna knižnica

Univerzitná knižnica v spolupráci s Fakultou zdravotníctva TnUAD zorganizovala seminár Knižnica v informačnom veku - digitálna knižnica. Seminár sa uskutočnil v rámci Týždňa vedy a techniky dňa 7. 11. 2023 a zúčastnili sa ho noví študenti z Fakulty zdravotníctva. Za prípravu, realizáciu a účasť všetkým ďakujeme!


Inovácie v Univerzitnej knižnici TnUAD - Prerábka knižničného fondu 10/2023

V priebehu októbra 2023 sme v Univerzitnej knižnici TnUAD inovovali knižničný fond. Okrem inštalácie nového regálového vybavenia sme upratali knižný aj časopisecký fond, logicky zoradili publikácie a vylepšili orientáciu a navigáciu v rámci umiestnenia na policiach. Video z prerábky nájdete tu >>>


Návšteva knižnice Fakulty technických vied FTN, Univerzity v Novom Sade

Prostredníctvom programu Erasmus+ Staff Training Mobility prebehla koncom októbra ďalšia návšteva knižnice Fakulty technických vied v Novom Sade v Srbsku. V rámci medzinárodnej spolupráce boli realizované aj pracovné stretnutia s riaditeľkou FK Univerzity Novi Sad, pani Biserkou Miletić, na ktorých sa prediskutovali ďalšie návrhy možností vzájomnej spolupráce medzi oboma knižnicami v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb pre študentov na výmenných pobytoch a tiež možnosť bezplatného poskytovania medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) medzi oboma inštitúciami.