Instagram Youtube Facebook

Online katalóg publikačnej činnosti EPC

Online katalóg TnUAD – Publikačná činnosť EPC

Návod na vyhľadávanie

Po zadaní internetovej adresy: www.kniznica.tnuni.sk sa Vám zobrazí hlavná stránka univerzitnej knižnice. Kliknite na Katalógy  - online katalóg   alebo na Publikačná činnosť – online katalóg publikačnej činnosti . Jednou alebo druhou cestou sa dostanenete na hlavnú stránku on-line katalógu univerzitnej knižnice V sekcii  EPCA kliknite na:

 

Ak si chcete nájsť svoju publikačnú činnosť – vyplňte nasledovné vyhľadávacie polia:

 • autor - autora zadávate bez titulov, zadáte priezvisko autora,   napr. Jánošík, keď poznáte krstné meno, tak napíšete: Jánošík,Juraj prípadne Jánošík,J (priezvisko, čiarka, meno, bez medzery). Napísaním krstného mena predídete zhode mien. Ak neviete celé meno autora, alebo ho neviete napísať správne – stačí zadať začiatok mena a za ním dať hviezdičku. Systém vyhľadá všetky mená začínajúce na danú kombináciu, napr. ber* - vyhľadá bertuci, berluci. 
  V poli autor sa takto zobrazia aj sekundárni autori (editor, zostavovateľ, kompilátor…), v zázname je v prípade sekundárneho autora pred menom funkcia.
 • rok vydania -  nie je možné určiť rozsah rokov, len všetku zaevidovanú EPC. Ak chcete EPC  za konkrétny rok – požadovaný rok vypíšete do daného poľa. Ak chcete celú zaevidovanú EPC pole rok vydania nevypisujete.
 • fakulta - z ponúkaných možností vyberiete fakultu, ústav  pracovníka
 • formát výstupu – treba zvoliť:
  • úplný formát - obsahuje komplexný katalogizačný záznam o dokumente, kategóriu dokumentu, ohlasy
 • Zoradenie záznamov vo výsledku – vyberieme z možností zoradenia záznamov:
  • od najnovších
  • podľa autora
  • podľa názvu
  • podľa dátumu vydania
 • Počet záznamov na stránku – zvoľte si počet záznamov zobrazovaných na jednu stránku: 10, 20, 30, 40, 50

Dôležité !!!

Ak hľadáte publikačnú činnosť podla roku vydania dokumentu  a podľa roku vykazovania publikačnej činnosti medzi týmito dvoma dátumami môže byť rozdiel aj pri jednom dokumente, nakoľko publikačná činnosť  evidovaná  v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti za jeden rok sa počíta od 1. novembra jedného kalendárneho roka do 31. októbra nasledujúceho kalendárneho roka. Takže vaše publikácie a články ktoré vyšli, boli vydané a zaevidované do publikačnej činnosti v novembri a decembri 2007 budú mať rok vykazovania 2008 

Po vyplnení týchto polí kliknete na „nájdi“ a objaví sa Vám na obrazovke zoznam Vašej publikačnej činnosti – personálna bibliografia.  Záznamy v personálnej bibliografii obsahujú i ohlasy, ktoré boli zapísané do databázy k záznamu (ohlasy sú v zázname radené priebežne ako sa zapisovali).

 

Ďalšie možnosti vyhľadávania:

Kategória dokumentu – môžete si zvoliť kategóriu, za ktorú chcete, aby sa Vám zobrazili záznamy. Ak chcete všetky kategórie – pole nevypĺňate. Názov kategórie zistíte po rozkliknutí okienka. Zoznam kategórií sa nachádza i na www stránke TnUAD – Univerzitná knižnica – Smernica publikačnej činnosti a na intranete v interných predpisoch – organizačné smernice.

EPC konkrétneho pracoviska (fakulty, ústavy)

 • nevyplníte meno autora ale zvolíte si požadovanú fakultu, ústav

Vyhľadávanie konkrétneho dokumentu

 • môžete vyhľadávať podľa autora, názvu, ISBN, ISSN
 • do konkrétnych vyhľadávacích polí vyplníte hľadané výrazy

Vo výsledku vyhľadávania pod každým záznamom uvidíte meno autora (autorov) zdrojového dokumentu záznamu publikačnej činnosti. Kliknete na na svoje meno , prípadne  ak zostavujete personálnu bibliografiu pre niekoho iného na meno osoby o ktorú ide a otvorí sa vám nové okno s názvom

Zobrazenie záznamu - Autorita

Tu si môžete nechať vygenerovať prehľad svojej publikačnej činnosti buď:

do polí od – do vyplníte požadované roky alebo ich ponecháte ako boli pri otvorení okna dostanete celkový prehľad všetkej evidovanej  publikačnej činnosti. Kde kliknete na:

generuj – dostanete prehľad  v novom okne internetového prehliadača

generuj RTF - dostanete prehľad vo formáte vhodnom pre tlač