Instagram Youtube Facebook

OZNAMY a PODUJATIA


Používateľom Univerzitnej knižnice TnUAD dávame do pozornosti webinár CVTI Vyhľadávanie v otvorených zdrojoch. Cieľom webinára je prezentovať vyhľadávanie rôznych typov dokumentov a informácií v otvorených zdrojoch.

KEDY: 23. mája 2024 o 10:00 hod.
Jazyk: slovenský

Linka na živé vysielanie >>>
Udalosť na Facebooku >>>


NOVINKA – výpožičky časopisov! Od 1. 5. 2024 si používatelia Univerzitnej knižnice TnUAD môžu požičiavať aj periodiká (okrem najnovšieho čísla). Sumárne info o možnostiach výpožičiek nájdete tu >>>


Študentom a zamestnancom FSEV a iným používateľom UK TnUAD s potešením oznamujeme, že do Univerzitnej knižnice prišli prvé čísla novo objednaného časopisu HR forumČasopis je zameraný na trendy a novinky z oblasti riadenia ľudských zdrojov a vychádza 6x ročne.


Študentom TnUAD dávame do pozornosti webinár CVTI Citovanie elektronických dokumentov (audio-video-text).

Cieľom tohto webinára je uviesť základný prehľad citovania elektronických zdrojov, ako sú napríklad web stránky, online videá, zvukové záznamy (podcasty) a podobne, a to na základe normy ISO 690 (berúc do úvahy jej zmeny z roku 2021).

KEDY: 24. apríla o 10:00 hod.

Jazyk: slovenský

Linka na živé vysielanie >>>


Používateľom UK TnUAD oznamujeme, že pri príležitosti tretieho vydania knihy Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist vydavateľstvo Institute of Physics ponúka možnosť zdarma si stiahnuť a prečítať jej celé druhé vydanie (2020).

Publikácia Effective Science Communication je napísaná pre vedcov v každej etape kariéry a venuje sa téme, ktorá častokrát absentuje v tradičnej vedeckej príprave, a to rozvoju účinných komunikačných stratégií na zdieľanie výskumu s vedeckou komunitou a s verejnosťou.

E-knihu je možné bezplatne si stiahnuť a prečítať na základe vyplnenia tohto formulára do 31. 5. 2024.

Viac informácií >>>


Používateľom UK TnUAD dávame do pozornosti novovytvorený Book Swappingový kútik, určený na výmenu prečítaných kníh mimo knižničného fondu. Priestor na knižný swap sa nachádza na 1. podlaží pred vstupom do požičovne a je prístupný počas otváracích hodín knižnice.


Používateľom UK TnUAD a najmä študentom a zamestnancom FZ oznamujeme, že do 9. mája 2024 majú k dispozícii skúšobný prístup do online databázy AccessPhysiotherapy od vydavateľstva McGraw-Hill. Skúšobný prístup je ZDARMA aktívny v internetovej sieti TnUAD.  

V databáze AccessPhysiotherapy nájdete napríklad:

  • [Books] - odborné knihy, príručky a učebnice
  • [Multimedia] - videá z anatómie, fyziológie, telovýchovného lekárstva, etiky, rehabilitácie, neurovedy atď.
  • [Drugs] - informácie o liečivách a generikách, komerčné názvy, triedy liečiv a letáky pre pacientov 
  • [Cases] - prípadové štúdie s interaktívnymi otázkami
  • [Study Tools] - otázky a odpovede (kvízy na opakovanie)

Používateľom Univerzitnej knižnice TnUAD v Trenčíne dávame do pozornosti webinár (v anglickom jazyku) Advance your research with new features in Web of Science. Webinár je zameraný na predstavenie možností vyhľadávania vo WoS pomocou kľúčových slov s podporou AI, vyhľadávanie literatúry pomocou klasifikácie výskumu alebo citovaných referencií a monitoring vplyvu publikácie s integráciou normalizovaných metrík citácií a časopisov. Viac informácií >>>

Webinár sa uskutoční 10. apríla 2024 od 15:00 do 16:00 SELČ.

V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať tu >>>


Pozvánka na seminár CAS SciFinder Discovery Platform 

Kedy: 11. 4. 2024, 09:00 – 10:30
Kde: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, FunGLASS, B 4.03, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Vložné: zdarma, nutná registrácia
Voľné miesta: 13 z 25 (k 5. 4. 2024)

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, CAS, divízia American Chemical Society a Albertina icome Bratislava pozývajú vedecko-výskumných pracovníkov, študentov a informačných pracovníkov TnUAD na seminár zameraný na použitie CAS SciFinder Discovery Platform. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 11. apríla 2024 od 9:00 do 10:30 v priestoroch Trenčianskej univerzity a povedie ho Dr. Tetiana Khristova z CAS, divízie American Chemical Society

Čo je CAS SciFinder >>>
Viac informácií o CAS SciFinder >>>

Registračný formulár >>>


Vedcom, výskumníkom a doktorandom, ktorí majú záujem publikovať prostredníctvom vydavateľstva Elsevier v režime Otvoreného prístupu bez APC poplatkov dávame do pozornosti možnosť efektívneho vyhľadávania časopisov, ktoré sú tematicky vhodné práve pre ich publikáciu. Vyhľadávanie je podporené využitím AI, vďaka čomu je možné jednoducho a rýchlo vyhľadávať nielen prostredníctvom predmetových hesiel a kľúčových slov, ale aj celého abstraktu publikácie. Vo výsledkoch vyhľadávania  sú pri zozname navrhovaných titulov aj metriky, podrobné informácie o časopise a odhadovaný čas akceptácie a vypublikovania článku.

Prejsť na službu Elsevier Journal Finder (v sieti TnUAD) >>>


Pripomíname Týždeň slovenských knižníc (4. – 10. 3. 2024) a aktivity, ktoré pri tejto príležitosti pripravila Univerzitná knižnica TnUAD. Podrobnejšie informácie nájdete tu >>>


Používateľom Univerzitnej knižnice TnUAD dávame do pozornosti webinár „Otvorené vzdelávacie zdroje – ako na to?“, ktorý organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR pri príležitosti Medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania.

Webinár sa uskutoční v utorok 5. 3. 2024 o 10.00. 

Prejsť na webinár >>> 


Používateľom Univerzitnej knižnice TnUAD dávame do pozornosti webinár Podpora integrity výskumu pomocou spoľahlivých nástrojov a údajov, počas ktorého bude vysvetlené, ako spoločnosť Clarivate podnikla opatrenia na podporu integrity výskumu vo Web of Science. Hlavným cieľom webinára bude objasnenie krokov, prostredníctvom ktorých Clarivate eliminuje nárast pochybných publikačných praktík a hrozieb pre integritu výskumu, vrátane továrne na články, manipulácie s obrázkami a potenciálu zneužívania AI a tiež aj to, ako Clarivate proaktívne prispieva k udržaniu dôvery verejnosti k vede a vedeckému výskumu.    

Webinár sa uskutoční v slovenčine, a to v stredu 28. februára 2024 od 10:00 do 11:00. 

Registrovať sa môžete tu >>>


 

Tak ako každoročne, aj v roku 2024 sa Univerzitná knižnica TnUAD zapojí do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutočni od 4. do 10. marca. Cieľom 25. ročníka tohto podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.

Pri tejto príležitosti si UK TnUAD pripravila nasledovné akcie a aktivity >>>


Používateľom Univerzitnej knižnice TnUAD a najmä študentom a zamestnancom Fakulty zdravotníctva s radosťou oznamujeme, že máme objednané nové tituly periodík – trojmesačník Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a časopis Umění fyzioterapie, ktorý vychádza 2x ročne.


Fakultná knižnica FPT opäť otvorená

Študentom a zamestnancom Fakulty priemyselných technológií v Púchove oznamujeme, že od 7. 2. 2024 bude Fakultná knižnica FPT otvorená každú stredu od 9:00 do 14:00.


Na začiatku nového mesiaca ponúkame prehľad noviniek, zmien a aktivít, ktoré sa v Univerzitnej knižnici TnUAD udiali za posledných niekoľko týždňov. Ešte koncom minulého roka v multimediálnej študovni pribudli nové monitory. Následne sme pre Kreatívne centrum zaevidovali viac ako 50 nových knižných titulov. Aktuálne sme pre študentov a zamestnancov TnUAD sprostredkovali prístup do nových databáz ReaxysCAS SciFinder v sieti TnUAD a ukončili evidenciu publikačnej činnosti za vykazovacie obdobie 2023. Taktiež s radosťou oznamujeme, že od 7. 2. 2024 bude Fakultná knižnica FPT v Púchove otvorená každý týždeň v stredu.


Používateľom elektronického informačného zdroja Knovel oznamujeme, že od 30. januára 2024 bude prihlasovanie do databázy zabezpečené prostredníctvom autentifikačného systému Elsevier.

>> používatelia databázy Knovel budú presmerovaní na prihlasovacie rozhranie Elsevier, resp. budú musieť zadať prihlasovacie údaje, ktoré používajú na prihlásenie do platformy Elsevier, prípadne si budú musieť vytvoriť nový Elsevier profil

>> záložky, poznámky a iné nastavenia z profilu databázy Knovel budú automaticky importované do [nového] používateľského profilu Elsevier


Na základe transformačných zmlúv typu „publish and read", ktoré uzavrelo Slovenské konzorcium vysokých škôl pod vedením CVTI SR s prestížnymi vydavateľmi Springer Nature, IEEE a Elsevier, môžu vedci zo slovenských inštitúcií publikovať v stovkách časopisov týchto vydavateľov bez poplatkov (NO article processing charges, APC).

Viac informácií ohľadom jednotlivých vydavateľov nájdete tu:

Springer Nature  l  Elsevier  l  IEEE

Na prípadné otázky odpovie M. Volníková (miriam.volnikova@tnuni.sk).


Univerzitná knižnica TnUAD pre svojich používateľov pripravila interaktívnu mapu vyhľadávania externých prameňov. Nájdete ju na vynovenej stránke Externé zdroje - Databázy v sieti TnUAD

Tiež si o nej môžete pozrieť inštruktážne video >>>         


Pre študentov TnUAD - možnosti vyhľadávania zdrojov

Ďalšími zo série inštruktážnych materiálov, ktoré pripravuje Univerzitná knižnica Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, sú infoarta a video o možnostiach vyhľadávania externých zdrojov.

V poradí druhé video z tejto série nájdete TU >>>


Pre študentov TnUAD - úvod do vyhľadávania zdrojov

Univerzitná knižnica Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravuje pre študentov inštruktážne videá o knižnici, vyhľadávaní externých zdrojov, zameraní tém akademických prác a pod.

Ďalšie video zo série nájdete TU >>>


Za posledné 3 týždne sa v Univerzitnej knižnici TnUAD udialo množstvo zmien a aktivít. Koncom októbra sme prerobili knižničný fond, navštívili knižnicu Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade a prehĺbili s nimi medziknižničnú spoluprácu. Začiatkom novembra  sa v rámci Týždňa vedy a techniky v našej Univerzitnej knižnici uskutočnil seminár Informačnej výchovy pre nových študentov z FZ TnUAD.

Viac informácií o spomínaných aktivitách a fotogalériu nájdete tu >>>


Knižnica študentom / Library to students

Všetkým študentom TnUAD predstavujeme / pripomíname základné informácie o knižnici.

* * * * *

We would like to introduce / remind of the basic info about the library to all TnUAD students.

 


Hrozby kybernetického priestoru podniku

Prečo je potrebné dbať o bezpečnosť informačných systémov? Ale i ako zaistiť bezpečný prenos údajov sme sa dozvedeli počas besedy s Martinou Česalovou, počas ktorej nám sama autorka predčítala úryvok zo svojho diela. Podujatie sme zorganizovali v spolupráci s Europe Direct Trenčín pri príležitosti prvého ročníka Dňa európskych autorov, za ktorý bol tento rok vyhlásený 27. marec. Cieľom tohto celoeurópskeho dňa je prepojiť knižný a vzdelávací sektor a pomôcť ľuďom v Európe objaviť rozmanitosť európskej literatúry.


Návšteva knižnice Fakulty technických vied FTN, Univerzity v Novom Sade

V rámci programu Erasmus+ Staff Training Mobility prebehla koncom marca návšteva knižnice Fakulty technických vied v Novom Sade v Srbsku. Pani riaditeľka Biserka Miletić predstavila hosťom z Univerzitnej knižnice TnUAD fungovanie a aktivity knižnice ako aj komplexný náhľad na zameranie knižnice, knižničný fond, systém služieb             a využívanie moderných informačných technológií v službách knižnice. V rámci stretnutia sa tiež prediskutovali návrhy možností vzájomnej spolupráce medzi oboma knižnicami v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb pre študentov na výmenných pobytoch.