Instagram Youtube Facebook

Týždeň slovenských knižníc 2024


Tak ako každoročne, aj v roku 2024 sa Univerzitná knižnica TnUAD zapojí do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutočni od 4. do 10. marca. Cieľom 25. ročníka tohto podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.

Pri tejto príležitosti si UK TnUAD pripravila nasledovné akcie a aktivity.


Rešeršujeme spolu – na základe dohovoru

Akcia je vytvorená pre študentov, ktorí sa chcú naučiť, alebo si zopakovať, ako rýchlo a efektívne vyhľadávať externé zdroje v knižničnom katalógu TnUAD, v katalógoch iných univerzitných knižníc a v elektronických informačných zdrojoch (online databázach). V prípade záujmu je potrebné nás kontaktovať na adrese kniznica@tnuni.sk a dohodnúť si stretnutie.


Čaj a stolové hry – celý týždeň

Táto aktivita bude prebiehať počas celého Týždňa slovenských knižníc vo všeobecnej resp. multimediálnej študovni, kde budú k dispozícii rôzne stolové hry a karty. Okrem toho bude pre návštevníkov pripravený kvalitný čaj. Študenti a zamestnanci TnUAD môžu prísť stráviť príjemné chvíle vo vynovených priestoroch Univerzitnej knižnice, porozprávať sa s inými hráčmi alebo knihovníčkami.


Otvorené vedecké dáta – 5. 3. 2024, 10:00

Prezentácia je organizovaná pre zamestnancov TnUAD - vedcov, výskumníkov a doktorandov, ktorí sa zaujímajú o publikovanie v prestížnych vydavateľstvách bez akýchkoľvek poplatkov. Táto aktivita je naplánovaná na utorok 5. 3. 2024 od 10:00. V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa mailom (kniznica@tnuni.sk), a to najneskôr do pondelka 4. 3. 2024, 13:00.


Tanečno-relaxačné cvičenie – 7. 3. 2024, 10:00

Táto aktivita sa nezvyčajne, avšak v súlade s cieľom podujatia Týždeň slovenských knižníc, uskutoční v Univerzitnej knižnici TnUAD, a to vo štvrtok doobeda v priestoroch Informačno-vedeckého centra. Hlavným zámerom podujatia bude zrelaxovať telo a myseľ prostredníctvom pohybu, ktorý je zameraný na strečing v kombinácii s viacerými tanečnými štýlmi. V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa mailom (kniznica@tnuni.sk), a to najneskôr do utorka 5. 3. 2024, 14:00.


Oslobodenie od poplatkov – celý týždeň

Počas celého týždňa budú používatelia Univerzitnej knižnice TnUAD alebo záujemcovia o členstvo oslobodení od sankčných alebo registračných poplatkov.