Publikačná činnosť

NOVÉ!        REPČO - Register evidencie publikačnej činnosti a ohlasov                                                                          

Aktuality - EPC_12.02 2022

 

                                           Definícia pojmu karentovaný časopis

  •   "Karentovaný časopis — vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge."
  • Bibliometria -hodnotenie vedy a hodnotenie publikačnej činnosti

                                           Rok vykazovania 2021 (neverifikované)

          Štatistiky

                                            Rok vykazovania 2020

          Štatistiky

                                            Rok vykazovania 2019

          Štatistiky

 

         Metodické pokyny


 

Rok vykazovania 2018

 

          Štatistiky

      

        Metodické pokyny

Rok vykazovania 2017


          Štatistiky 


          Metodické pokyny

 

                                                                       Rok vykazovania 2016

          Štatistiky


          Metodické pokyny

 

Rok vykazovania 2015

          Štatistiky

          Metodické pokyny

Rok vykazovania 2014

          Štatistiky

          Metodické pokyny

Rok vykazovania 2013

          Metodické pokyny

Rok vykazovania 2012

Rok vykazovania 2011

Rok vykazovania 2010

Rok vykazovania 2009

Rok vykazovania 2008

Rok vykazovania 2007