Instagram Youtube Facebook

Priestory


V budove Univerzitnej knižnice TnUAD sa nachádzajú nasledovné priestory: požičovňa, dve študovne – všeobecná a multimediálna, informačno-vedecké centrum, archív záverečných prác a archív časopisov.


Požičovňa slúži na absenčné výpožičky materiálov (výpožičky mimo priestor knižnice). Nachádza sa na 1. podlaží vpravo a je v nej umiestnený fond kníh, a to vrátane skrípt a učebníc a tiež zbierka elektronických materiálov na CD a DVD nosičoch. V požičovni sa nachádzajú 3 počítače, na ktorých je možné použiť online katalóg, prezrieť si materiály na optických nosičoch, alebo ich využiť na vyhľadávanie elektronických zdrojov v online databázach, ku ktorým má TnUAD prístup. 


Všeobecná študovňa slúži na prezenčné štúdium materiálov. Nachádza sa na 2. podlaží vpravo (oproti multimediálnej študovni) a je v nej umiestnená zbierka periodík (novín, časopisov), zborníkov, slovníkov a encyklopédií, z ktorých niektoré je možné študovať v danej miestnosti (napr. slovníky a encyklopédie) a niektoré požičať (vybrané zborníky a časopisy). Je tam tiež multifunkčné zariadenie na kopírovanie a skenovanie potrebných materiálov.


Multimediálna študovňa sa nachádza na 2. podlaží vľavo (oproti všeobecnej študovni). Nachádza sa v nej 7 počítačov, na ktorých je možné vyhľadávať materiály v knižničnom online katalógu, alebo elektronické zdroje v online databázach, ku ktorým má TnUAD prístup.  Tiež sa tu nachádza knižný skener, multifunkčné zariadenie na kopírovanie a tlač materiálov a príjemný kútik na štúdium s výhľadom na hrad.


Na 3. podlaží sa nachádzajú priestory Informačno vedeckého centra, cieľom ktorého je poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby na báze elektronických informačných zdrojov. Priestory Informačno vedeckého centra slúžia na realizáciu prednášok informačnej výchovy pre študentov TnUAD a rôzne semináre a školenia. Viac informácii o Informačno vedeckom centre, ktoré vzniklo v rámci projektu EÚ nájdete tu >>>