Licencie Open Access

Creative Commons

Creative Commons (niektoré práva vyhradené) – liberálna forma ochrany autorských práv, ktorá je používaná v prostredí publikácií s otvoreným prístupom.

CC ponúka rôzne licenčné schémy a podľa toho držitelia autorských práv ponúkajú niektoré práva  na využívanie diela verejnosti a iné práva im zostávajú. Licencie CC sú zložené z kombinácie niekoľkých základných vlastností, ktoré určujú, ktoré práva si držiteľ autorských práv ponechá a ktorých sa vzdáva.

Štyri základné vlastnosti využívané Creative Commons sú:

Attribution (CC BY) - tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela                   za podmienky uvedenia autora.

Attribution Share Alike (CC BY-SA) - tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela aj v upravenej podobe, avšak za zachovania pôvodnej licencie.

Attribution no Derivatives (CC BY-ND) - tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela len v jeho pôvodnej podobe, nie odvodené diela.

Attribution Non Commercial (CC BY-NC) - tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela za podmienky, že dielo bude použité iba pre nekomerčné účely.

Kombináciou týchto štyroch základných vlastností vznikajú dalšie typy Creative Commons licencií.