Fungovanie Open Access

 

  • Zelená cesta - autor zverejní plný text svojho článku vo verejne prístupnom úložisku – repozitári. Pri zelenej ceste knižnice, výskumné inštitúcie a štáty budujú a zabezpečujú fungovanie infraštruktúry - repozitárov. Autori nemajú žiadne finančné náklady.
  • Repozitár (repository) - digitálny archív, štruktúrované dátové úložisko, ktorého prevádzkovateľ poskytuje používateľom služby súvisiace s ukladaním dokumentov, organizáciou ich vyhľadateľnosti, dostupnosti a dlhodobého uchovávania
  • Zlatá cesta - otvorený prístup zabezpečujú časopisy, v ktorých je obsah poskytovaný čitateľom zadarmo a autori hradia poplatky za spracovanie článku (article processing charge-APC). Pri  odbornej monografii  vydavateľ zabezpečí prístup k recenzovanému plnému textu knihy v elektronickom formáte
  • Hybridné modely - kedy časopisy fungujú na základe predplatného, ale autori majú možnosť zaplatiť si poplatok za sprístupnenie svojho článku v otvorenom prístupe