Prečo Open Access

Prečo používať Open access

Pre rôzne skupiny používateľov poskytuje Open Access prístup rôzne výhody:

 

Autori – OA poskytuje možnosť rýchlejšieho publikovania
a tiež možnosť zvýšenia citovanosti prác.

Čitatelia – OA poskytuje neobmedzený prístup a väčšiu dostupnosť k informáciám. Používateľ má k dispozícii voľný softvér, napr. na vyhľadávanie v plných textoch, indexovanie, tvorbu odkazov a pod.

Učitelia a študenti – OA eliminuje platby a povolenia  na reprodukciu a distribúciu dokumentov.

Knižnice – OA nezaťažuje rozpočet a rieši cenovú krízu vedeckých časopisov a problém licencií. Výhodou OA je tiež väčšia možnosť uspokojovania potrieb používateľov.

Univerzity OA zviditeľňuje vedecké výsledky a celkovú prestíž univerzity.

Vydavatelia a časopisy OA upozorňuje na produkciu vydavateľov a zároveň zvyšuje záujem o publikovanie.

Grantové agentúry – OA publikovaním vedeckých výsledkov v časopisoch s OA zvyšuje návratnosť investícií         do výskumu, ktoré poskytujú grantové agentúry, a zvyšuje vplyv a kvalitu publikácií financovaných z grantových prostriedkov.

Vláda – OA napĺňa zákonné požiadavky. Za verejné financie sú poskytované verejne dostupné výsledky.

Občania – OA umožňuje občanom prístup k výsledkom vedy, ktorú platia zo svojich daní.