IVC - informačno vedecké centrum pre podnikateľov

Informačno vedecké centrum pre podnikateľov bolo vytvorené v budove Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v rámci projektu

Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie

Cieľom informačno – vedeckého centra pre podnikateľov je poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb na báze elektronických informačných zdrojov, zvýšiť kvalitu špecializovaných služieb pre sektor malého a stredného podnikania, zvýšenie celkovej vzdelanosti, produktivity a zamestnanosti a  tým napomôcť k inováciám v priemysle a budovaniu znalostnej ekonomiky v SR.

Cieľovými skupinami tejto informačnej siete sú začínajúci podnikatelia a mikropodnikatelia, existujúci malí a strední podnikatelia a neziskové organizácie, podporujúce rozvoj podnikania, študenti, pedagogickí pracovníci, doktorandskí pracovníci, široká verejnosť

 

Informačno – vedecké centrum v Univerzitnej knižnici TnUAD Vám ponúka pekné priestory vybavené výpočtovou technikou s možnosťou konania rôznych seminárov, školení, prezentácií a iných podujatí.

Univerzitná knižnica uskutočňuje v informačnom centre informačnú výchovu pre študentov TnUAD, semináre a školenia o jednotlivých databázach, ktoré má univerzita k dispozícii, vzdelávanie zamestnancov knižnice a mnohé iné podujatia. Informácie o pripravovaných akciách nájdete na stránke UK TnUAD www.kniznica.tnuni.sk

 

Kontaktné údaje

email: kniznica@tnuni.sk

Adresa: Univerzitná knižnica  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

              Horný Šianec 9

              91101

              Trenčín 

kontaktné osoby

Mgr. Rehušová, Mária, tel.: 032/6521559, 7400170  

Heber, Juraj  tel.: 032/6521559, 7400171    

Mgr. Piscová, Miroslava, tel.: 032/6521559, 7400171