Čo je Open Access

  • Otvorený prístup (Open Access, OA) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre koncového používateľa bezplatne a neobmedzene bez porušenia autorských práv. Open access časopisy prechádzajú recenzným konaním a majú vysokú kvalitu. Otvorený prístup umožňuje opätovné využitie výsledkov výskumu.
  • Otvorená veda (Open Science, OS) predstavuje hnutie, ktoré umožňuje dostupnosť vedeckého výskumu, údajov a šírenia informácií pre profesionálnych, aj laických používateľov. Zahŕňa postupy ako je zverejňovanie otvoreného výskumu, organizovanie kampaní za otvorený prístup, povzbudzovanie vedcov k otvorenému publikovaniu a všeobecné uľahčovanie zverejňovania a komunikácie vedeckých poznatkov.
  • Základnou filozofiou otvoreného prístupu je, že vedecká činnosť je financovaná z veľkej časti z verejných zdrojov a preto majú byť jej výsledky verejne prístupne pre všetkých.