Európska únia

 

  Portál Európskej únie

 Európsky parlament- web stránka informačnej kancelárie Európskeho  parlamentu na Slovensku

 EUR-LEX - stránka poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším   verejným dokumentom.

 WHOisWho in EU - Oficiálny adresár Európskej únie

 CORDIS - Spoločenstvo pre výskum a vývoj informačných služieb

 Európsky parlament - web stránka Európskeho parlamentu

 Verejný register dokumentov Rady EU

 Európska komisia - web stránka Európskej komisie

 EuroVoc - multilinguálny thesaurus Európskej únie

Webové stránky kníhkupectva Opens external link in new windowEU Bookshop predstavujú jednotné  miesto prístupu k publikáciám európskych inštitúcií, agentúr a iných orgánov, vydaných od roku 1952