Kontaktné informácie

Adresa:

Horný Šianec 9
Trenčín, 911 01

vstup do ulice nájdete na začiatku námestia sv. Anny, v uličke oproti budove Slovenskej sporiteľne

Riaditeľka knižnice:

Mgr. Miroslava Piscová
publikačná činnosť, MVS-medziknižničná výpožičná služba, online databázy, rešerše, informačná výchova
e-mail: miroslava.piscova@tnuni.sk
telefón: 032/6521 559, 032/7400 170

Oddelenie výpožičiek:

Daniela Divílková
výpožičky, katalogizácia
e-mail: daniela.divilkova@tnuni.sk
telefón: 032/7400 169

Marianna Roxerová, MSc.
výpožičky, fond periodík, rešerše
e-mail: marianna.roxerová@tnuni.sk 
telefón: 032/7400 169

Všeobecná študovňa:

Miriam Volníková, B.S.B.A.
publikačná činnosť, kontaktná osoba pre periodické hodnotenie PČ
e-mail: miriam.volnikova@tnuni.sk
telefón: 032/7400 171

Martina Česalová, PhD., M.S.C.S.
systémová knihovníčka
e-mail: martina.cesalova@tnuni.sk
telefón: 032/7400 171

Multimediálna študovňa:

Juraj Heber
diplomové práce
e-mail: juraj.heber@tnuni.sk
telefón: 032/7400 168

Fakultné knižnice: