OZNAMY a PODUJATIA


Nová databáza v knižnici

Do 31. 1. 2022 je v skúšobnom prístupe dostupná databáza https://www.worldscientific.com/.  Popis kolekcie vrátane odkazov na používateľskú príručku, zoznamy titulov nájdete na www.aib.sk/podpora/nastroje/2402-brana-k-e-zdrojom-tnuni. Knihy a učebnice (Textbooks) sú dostupné všetky, ale len v režime čítania, nie je ich možné počas skúšobného prístupu sťahovať. V rámci skúšobného prístupu nie sú k dispozícii časopisy.


Databáza Gale - vzdialený prístup

Databázy AcademicOne File, General OneFile a Infotrac Custom Journal, spadajúce pod vydavateľstvo Gale sú dostupné aj v režime vzdialeného prístupu. Do databáz sa dostanete kliknutím na ikonu Gale.


Oznam-zabezpečenie fakultnej knižnice FPT

Prevádzka fakultnej knižnice FPT

Zodpovedná osoba: Juraj Heber - juraj.heber@tnuni.sk

Otváracie hodiny: streda od 8.30 do 14.30


Bookport.cz

Centrum vedecko technických informácií SR v Bratislave ponúka aktuálne aj portfólio elektronických informačných zdrojov českých e-kníh . Ponúka ich cez novú online službu Bookport.

BookPort ponúka neobmedzené čítanie z ponuky viac ako 6 600 e-kníh. Ide o publikácie prevažne z oblasti medicíny, techniky, stavebníctva, architektúry, počítačov, ale tiež spoločenských vied a ekonomiky. Spestrením je literatúra zameraná na rozvoj osobnosti a beletria. Službu BookPort môžu registrovaní používatelia CVTI SR používať online, ale tiež offline vo svojich tabletoch či čítačkách.  Stiahnuť a čítať je možné až šesť titulov naraz. Navyše pri čítačkách je možné robiť si do e-kníh poznámky či zvýrazňovať text.

Do služby Bookport je potrebná dodatočná registrácia (sťahovanie a čítanie e-kníh aj offline) návod.


Elektronické informačné zdroje v CVTI

Centrum vedeckotechnických informácií SR v Bratislave spustilo od 1. septembra bezplatné registrácie používateľov do knižnice. V rámci registrácie získate prístup nielen do knižnice, ale i do rozsiahlej databázy elektronických informačných zdrojov, ktoré sú  dostupné z pohodlia domova, v elektronickej podobe, v režime 24/7. Na stránke https://eiz.cvtisr.sk, nájdete množstvo informácií týkajúcich sa práce s EIZ a spôsobov vyhľadávania, záznamy webinárov a informácie o  vzdelávacích kurzoch v tejto oblasti.


Chceme vedieť ako

V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila Slovenská asociácia knižníc prieskum informačnej gramotnosti mládeže. Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Prosíme čitateľov aj študentov, ktorí sa chcú zúčastniť prieskumu o vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete tu.


Knovel and Engineering Village for Engineering Education

Dovoľte mi pozvať Vás, študentov a pedagogických pracovníkov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka na webinár:

Knovel and Engineering Village for Engineering Education

Kedy 25. 10. 2021, 11:00 - 12:00

Kde: online

Bližšie informácie a prihláška: www.aib.sk/seminare/787-knovel-and-engineering-village-for-engineering-education

 Dozviete sa, ako využiť Knovel, ku ktorému máte prístup, pri tvorbe laboratórnych metód, v projektovom manažmente a pri písaní krátkych i dlhých technických správ. Gill Brailsford z Elsevier ukáže, ako môžu pedagógovia zapojiť digitálne nástroje do výučby, aj pri dištančnom vzdelávaní.

 


Režim fungovania Univerzitnej knižnice TnUAD od 27.septembra 2021

Otváracie hodiny

pondelok – piatok

8.00 – 16.00 hod.

Prevádzka knižnice sa riadi aktuálnym Covid Automatom, protipandemickými opatreniami Ministerstva zdravotníctva SR a Opatrením rektora TnUAD v Trenčíne.Fungovanie univerzitnej knižnice od 19. 04. 2021


Nové skúšobné prístupy v UK

Od 10. mája 2021 máme nové skúšobné prístupy do časopisov vydavateľstiev The New England Journal of Medicine a American Psychiatric Associaton Publishing. Podrobnosti tu.

Fakultná knižnica FPT

Fakultná knižnica Fakulty priemyselných technológií bude otvorená na budúci týždeň v stredu 12.05. 2021 od 09.00 do 12.00 a v stredu 26.05. 2021 od 09.00 do 12.00.

Journal Finder

Hľadáte ten správny časopis na publikovanie Vašeho článku? Pomôže Vám bezplatný pomocník Journal Finder

- vznikol v spolupráci s firmou Charlesworth Author Services a Researche

Ako na to ?

- na www.cwauthors.com/Journal-Finder sa do vyhľadávacieho poľa zadáva informácia o článku, najlepšie abstrakt

Journal Finder prehľadáva 20 000 preverených časopisov od www.cwauthors.com/Journal-Finder ýznamných vydavateľov pre vedu, techniku a medicínu

- Journal Finder vygeneruje prehľad 10 najvhodnejších časopisov, v ktorých boli v posledných 3 rokoch publikované články s podobným zameraní


Študuj online z domu

Využite prístup k elektronickým informačným zdrojom cez vzdialený prístup z Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Pre využívanie týchto zdrojov je potrebné sa zaregistrovať na:

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855

Po vyplnení prihlášky a uhradení registračného poplatku 3 eurá na rok dostanete prístupové práva k EIZ.

V súčasnosti je umožnený prístup aj do databázy Knovel library. Podrobné informácie ako si prístup zriadiť nájdete tu:

Sprístupnenie databázy Ebook Proquest Central.

Pre prístup do e-kníh je treba zriadenie účtu. Pre jeho vytvorenie kliknite na odkaz v texte. Budete presunutí na hlavnú stránku Ebook Proquest Central. Tu kliknite na „pridať sa k Ebook Central“.

Stránka Vás požiada o vyplnenie krátkeho formulára:

Meno

Priezvisko

Email/užívateľské meno (email, ktorý použijete sa stane vaším užívateľským menom na Ebook central, je nutné použiť školský email s doménou tnuni.sk)

Heslo   

Po vyplnení formulára bude Váš účet vytvorený a a bude čakať na aktiváciu, ktorú vykoná univerzitná knižnica.


Oznam pre študentov a ostatných používateľov Fakultnej knižnice FPT v Púchove.

Fakultná knižnica FPT  v Púchove od 1.3.2021 bude mať otváraciu dobu upravenú nasledovne. Otváracie hodiny budú upravené podľa počtu požiadaviek výpožičiek od študentov a ostatných používateľov Fakultnej knižnice FPT v Púchove. Výpožičky (knižky, skriptá, ...) si musia objednať len prostredníctvom online katalógu. V online katalógu si budú môcť objednať len prihlásení študenti (ktorí majú knižničný preukaz) na stránke www.katalog.kniznica.tnuni.sk. Následne po objednaní každému príde email, v ktorom bude dátum a čas prevzatia výpožičiek.Kto sa bude chcieť prihlásiť do knižnice (vystaviť si knižničný preukaz, môže tak urobiť len   v Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne po dohode s pracovníkom knižnice. Otváracie hodiny vo Fakultnej knižnici FPT v Púchove sa budú riadiť Nariadením vlády SR a Covid automatu. Ak bude okres čierny, knižnica bude zavretá.


E - learning Prístup k elektronickým informačným zdrojom

Od 1.3.2021 máte možnosť pristupovať aj z domu do databázy Proquest Central prostredníctvom prihlásenia sa do elearning.tnuni.sk

    Knižnica

    Elektronické informačné zdroje

 

                                                                                 V prípade otázok mailujte - miroslava.piscova@tnuni.sk

 


Virtuálna výstava titulov vydaných na TnUAD v roku 2020

Jednotlivé tituly si môžete pozrieť tu

Tituly vydané na CD-ROM si môžete tu


Webináre Elsevier

Firma Elsevier pripravila sériu webinárov zameraných na databázy Scopus a Science Direct. V ich priebehu sa dozviete množstvo informácií od úplných základov ako si vytvoriť účet a personalizovať prostredie, cez rôzne vyhľadávacie stratégie až po témy "Ako rozpoznať predátorské časopisy" Bližšie informácie k obsahu jednotlivých seminárov a linky k prihláseniu nájdete tu.


Pozvánka na návštevu univerzitnej knižnice

podrobná mapa cesty do knižnice


Gale Reference Complete poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho balíčku primárnych a sekundárnych zdrojov, ktoré sú dnes knižniciam dostupné. Je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah. Skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete máme až do konca septembra 2020.

 Prístup je zabezpečený tu.

Viac informácií o databáze Gale Reference Complete 
V roku 2020 máme voľný prístup ku knižnej kolekcii Physics World Discovery vydavateľstva Institute of Physics, do ktorej priebežne pribúdajú knihy o rozmanitých aspektoch fyzikálnych a environmentálnych vied. Dočasne sú sprístupnené začínajúce časopisy:

- Convergent Science Physical Oncology

- Multifunctional Materials

- Nano Futures

- Research Notes of the American Astronomical Society

 

Na webovej stránke www.aib.sk/podpora/nastroje/1907-iop-casopisy-a-knihy sú odkazy na všetky spomínané publikácie. Dozviete sa tam viac aj o voľne dostupných, dočasne sprístupnených a otvorených publikáciách IOP Publishing ako aj o podpore pre autorov a vedcov.Pozvánka na návštevu Univerzitnej knižnice

Pozývame

všetkých čitateľov, obzvlášť našich prvákov na návštevu Univerzitnej knižnice. Získate informácie o službách, ktoré poskytuje naša knižnica. Naučíme Vás pracovať s online katalógom a predvedieme zahraničné databázy, ktoré máte k dispozícii.


Web of Science/InCites

Dňa 28. 5. 2019 Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity usporiadala v spolupráci s firmou Suweco CZ školenie „Web of Science/InCites. Školenie viedla Mgr. Beáta Békesi, ktorá prezentovala novinky na platforme Web of Science.

Na školení Mgr. Békesi informovala o možnostiach, kritériách a postupoch ako posunúť časopis do databáz Web of Science. Boli prezentované výstupy, ktoré umožňuje služba InCites. Školenia sa zúčastnili pedagogickí pracovníci, ktorých témy zaujali a mali množstvo otázok.


Virtuálna výstava kníh vydaných pracovníkmi TnUAD v roku 2018

Jednotlivé tituly si môžete pozrieť tu.


Novinky v knižnici


Rešerš

Dostali ste zadanie svojej bakalárskej alebo diplomovej práce a potrebujete literatúru k danej téme? Navštívte našu Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne alebo v Púchove a my Vám ochotne vypracujeme rešerš, na základe ktorej Vám požičiame literatúru, pomôžeme pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi (zahraničné informačné zdroje z databáz, ku ktorým má TnUAD prístup) Literatúru, ktorú nemáme vo fonde našej knižnice Vám zoženieme prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc.

Viac info: M.Piscová (miroslava.piscova@tnuni.sk)

Objednávka rešerše tlačivo


Nový prístup do databáz GALE CENGAGE

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka získala prostredníctvom  Slovenskej národnej knižnice  prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

 

AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,

GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,

Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

 


Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený na web adrese www.galepages.com/trencin
Spolupráca univerzitnej knižnice a fakúlt pokračuje i v tomto školskom roku

Dňa 2.10.2017 navštívili univerzitnú knižnicu študenti tretieho ročníka fakulty FŠT pod vedením p. prorektora doc. Ing. Petra Liptáka CSc.  Študenti sa zúčastnili na seminári Informačná výchova, ktorý je zameraný na služby knižnice, vyhľadávanie informácií v katalógoch knižníc a informácie o elektronických informačných zdrojoch a vyhľadávanie v nich prostredníctvom služby discovery. Študenti získané informácie využijú pri vypracovávaní rešerší k ich bakalárskym prácam. Pre študentov externého štúdia bola univerzitná knižnica k dispozícii v sobotu 30.9.2017.

 

V ten istý deň univerzitná knižnica usporiadala seminár Informačná výchova i pre študentov druhého ročníka fakulty FSEV.

Zmena otváracích hodín - školský rok

                    POŽIČOVŇA   ŠTUDOVNE

PONDELOK     8.00-16.00    9.00-18.00

UTOROK         8.00-16.00    9.00-18.00

STREDA          8.00-16.00    9.00-18.00

ŠTVRTOK        8.00-16.00    9.00-16.00

PIATOK           8.00-15.00    9.00-15.00

  

 

 


Novinky v Univerzitnej knižnici

Novinky od našich autorov za rok 2017

 

Charakteristika dennej tlače na Slovensku

Lincényi, Marcel

Predmetom monografie je komplexná analýza sytému dennej tlače na Slovensku po novembri v roku 1989 do roku 2014 a jej úlohy v systéme moderných masmédií

 

 

 

 

 

 

 

Textová lingvistika

Mandelíková Lenka

Kniha prezentuje vedeckú disciplínu - textovú lingvistiku. Cieľom učebnice je poukázať na mnohostrannosť textovej lingvistiky     z hľadiska rôznych teórií textuality.

 

 

 

 

 

Zmeny materiálových charakteristík vysokopevných  martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní

Barényi  Igor

Monografia sa zaoberá  problematikou tepelného ovplyvnenia ultra vysokopevných martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní.

 

 

 

 

 

 

 

Rešerš

Dostali ste zadanie svojej bakalárskej alebo diplomovej práce a potrebujete literatúru k danej téme? Navštívte našu Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne alebo v Púchove a my Vám ochotne vypracujeme rešerš, na základe ktorej Vám požičiame literatúru, pomôžeme pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi (zahraničné informačné zdroje z databáz, ku ktorým má TnUAD prístup) Literatúru, ktorú nemáme vo fonde našej knižnice Vám zoženieme prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc.

Viac info: M.Piscová (miroslava.piscova@tnuni.sk)

Objednávka rešerše tlačivoUniverzitná knižnica pokračuje v spolupráci s fakultami.

V rámci pokračujúcej spolupráce Fakulty FŠT a Univerzitnej knižnice 27.02 2017 študenti 4. ročníka navštívili univerzitnú knižnicu, kde absolvovali prednášku o elektronických informačných zdrojoch a online katalógu Univerzitnej knižnice. Dozvedeli sa ako si v týchto zdrojoch vyhľadať  potrebné informácie i ako využiť rešeršovanie pri výbere tém ich diplomových prác.  Získané vedomosti si študenti hneď aj prakticky otestovali, keď si vyskúšali vypracovať prvé vlastné rešerše.


Nový vedecký videočasopis

JoVE je prvý recenzovaný (s impact factorom) vedecký video časopis. Indexovaný je v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering,  Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology.

 

Používateľskú príručku k JoVE v češtine nájdete tu

V súčasnosti je 15 % video článkov v JoVE dostupných v režime open access.


Knižnica rozvíja spoluprácu s fakultami

V rámci skvalitňovania spolupráce fakúlt s univerzitnou knižnicou dňa 14.2.2017 sa  20 študentov piateho ročníka FŠT stretlo v univerzitnej knižnici. Knižniční pracovníci pod vedením Mgr. Rehušovej pre nich pripravili program, kde prezentovali svoje služby. Zamerali sa hlavne na služby knižnice, ktoré môžu využiť pri tvorbe svojich diplomových prác. Študenti získali informácie ako si hľadať literatúru v knižnici a v elektronických infomačných zdrojoch a naučili sa základným technikám rešeršovania.  Toto stretnutie malo kladnú odozvu u študentov, ktorí si získané poznatky aj prakticky vyskúšali.  Stretnutie sa uskutočnilo pod patronátom p. prorektora doc. Ing. Liptáka, CSc., ktorý po skončení praktickej časti vyzval študentov, aby v najbližších dňoch navštevovali knižnicu a vypracovali si rešerše na témy svojich diplomových prác.  Univerzitná knižnica chce v organizovaní stretnutí tohto typu pokračovať a tak sa aktívne podieľať na skvalitňovaní výučby na univerzite.


Trenčianska univerzita má v roku 2017 voľný prístup k časopisom Royal Society of Chemistry:

Viac o odbornom zameraní nového časopisu na www.aib.sk/novinky/1302-rsc-predstavila-novy-casopis-sustainable-energy-fuels

Aj mimo internetovej siete našej organizácie sú voľne dostupné:

Archívny prístup k prvým dvom ročníkom časopisu Environmental Science: Water Research & Technology - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/ew.


Koniec EBSCO

Na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.

Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, nebudú prístupné od 1. januára 2017. 

Zmena otváracích hodín

Až do odvolania bude Univerzitná knižnica v utorok otvorená len do 16.00


Nové knihy pre Vás v Univerzitnej knižnici TnUAD

Sledujte novinky v online katalógu UK TnUAD!

 

 Nákup kníh z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia


Web of Science v praxi

Zaujímavá a užitočná prezentácia pre záujemcov o databázu Web of science

Download