OZNAMY a PODUJATIA

Pozvánka na návštevu Univerzitnej knižnice


Novinky v Univerzitnej knižnici

Novinky od našich autorov za rok 2017

 

Charakteristika dennej tlače na Slovensku

Lincényi, Marcel

Predmetom monografie je komplexná analýza sytému dennej tlače na Slovensku po novembri v roku 1989 do roku 2014 a jej úlohy v systéme moderných masmédií

 

 

 

 

 

 

 

Textová lingvistika

Mandelíková Lenka

Kniha prezentuje vedeckú disciplínu - textovú lingvistiku. Cieľom učebnice je poukázať na mnohostrannosť textovej lingvistiky     z hľadiska rôznych teórií textuality.

 

 

 

 

 

Zmeny materiálových charakteristík vysokopevných  martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní

Barényi  Igor

Monografia sa zaoberá  problematikou tepelného ovplyvnenia ultra vysokopevných martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní.

 

 

 

 

 

 

 


Royal Society Publishing – skúšobný prístup do 1.5.2017

K The Excellence in Science Collection môžete pristupovať buď cez http://royalsocietypublishing.org/search/ alebo www.infozdroje.sk, kde nájdete aj pomôcky. Aktívny do 1. 5. 2017 na základe overenia IP adries TnUAD.

Prístup je k časopisom, ktoré pokrývajú tieto odbory: fyzika, matematika a štatistika, optika a optoelektronika, biológie, technika a inžinierstvo.

The Excellence in Science Collection poskytuje prístup k 10 časopisom Kráľovskej spoločnosti od roku 1665:

·         Biology Letters (dostupný len online)

·         Journal of the Royal Society Interface

·         Interface Focus

·         Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences

·         Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences

·         Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences

·         Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

·         Notes and Records: the Royal Society journal of the history of science

·         Open Biology (open access, dostupný len online)

·         Royal Society Open Science (open access, dostupný len online)

 

 

O Royal Society Publishing: www.aib.sk/produkty/partneri/7-royal-society-publishing

Časopisy v The Excellence in Science Collection: www.aib.sk/produkty/3001-the-excellence-in-science-collection

Viac o funkciách a nástrojoch: www.aib.sk/produkty/3007-the-royal-society-publishing


Stručný návod:

- Prezeranie a jednoduché vyhľadávanie: https://royalsociety.org/journals/

- Pokročilé vyhľadávanie vo všetkých časopisoch: http://royalsocietypublishing.org/search/

- Nastavenie alertov: http://royalsocietypublishing.org/alerts alebo na web stránkach jednotlivých časopisov

Pomôcky: www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=980

Prístup máte z počítačov zapojených v počítačovej sieti TnUAD.

Neváhajte, hľadajte a sťahujte!


Knovel: súťaž pre študentov vysokých škôl

Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl z celého sveta, ktoré majú prístup ku službe Knovel. Otázky sú z piatich interdisciplinárnych tematických okruhov . Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v Knoveli. Súťaž potrvá  do 30. 4. 2017.

Jarná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

 

Otázky sú z piatich interdiscipli­nárnych tematických okruhov:

·         Energy for a Sustainable Future

·         Human Intelligence Meets the Artificial

·         Engineering the Biological World

·         Securing Cyberspace

·         Exploring Space

 

 

Podmienkou účasti je registrácia účastníka na https://eac.elsevier.com/sign-up/.


Rešerš

Dostali ste zadanie svojej bakalárskej alebo diplomovej práce a potrebujete literatúru k danej téme? Navštívte našu Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne alebo v Púchove a my Vám ochotne vypracujeme rešerš, na základe ktorej Vám požičiame literatúru, pomôžeme pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi (zahraničné informačné zdroje z databáz, ku ktorým má TnUAD prístup) Literatúru, ktorú nemáme vo fonde našej knižnice Vám zoženieme prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc.

Viac info: M.Piscová (miroslava.piscova@tnuni.sk)

Objednávka rešerše tlačivo


Univerzitná knižnica pokračuje v spolupráci s fakultami.

V rámci pokračujúcej spolupráce Fakulty FŠT a Univerzitnej knižnice 27.02 2017 študenti 4. ročníka navštívili univerzitnú knižnicu, kde absolvovali prednášku o elektronických informačných zdrojoch a online katalógu Univerzitnej knižnice. Dozvedeli sa ako si v týchto zdrojoch vyhľadať  potrebné informácie i ako využiť rešeršovanie pri výbere tém ich diplomových prác.  Získané vedomosti si študenti hneď aj prakticky otestovali, keď si vyskúšali vypracovať prvé vlastné rešerše.


Nový vedecký videočasopis

JoVE je prvý recenzovaný (s impact factorom) vedecký video časopis. Indexovaný je v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering,  Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology.

 

Používateľskú príručku k JoVE v češtine nájdete tu

V súčasnosti je 15 % video článkov v JoVE dostupných v režime open access.


Knižnica rozvíja spoluprácu s fakultami

V rámci skvalitňovania spolupráce fakúlt s univerzitnou knižnicou dňa 14.2.2017 sa  20 študentov piateho ročníka FŠT stretlo v univerzitnej knižnici. Knižniční pracovníci pod vedením Mgr. Rehušovej pre nich pripravili program, kde prezentovali svoje služby. Zamerali sa hlavne na služby knižnice, ktoré môžu využiť pri tvorbe svojich diplomových prác. Študenti získali informácie ako si hľadať literatúru v knižnici a v elektronických infomačných zdrojoch a naučili sa základným technikám rešeršovania.  Toto stretnutie malo kladnú odozvu u študentov, ktorí si získané poznatky aj prakticky vyskúšali.  Stretnutie sa uskutočnilo pod patronátom p. prorektora doc. Ing. Liptáka, CSc., ktorý po skončení praktickej časti vyzval študentov, aby v najbližších dňoch navštevovali knižnicu a vypracovali si rešerše na témy svojich diplomových prác.  Univerzitná knižnica chce v organizovaní stretnutí tohto typu pokračovať a tak sa aktívne podieľať na skvalitňovaní výučby na univerzite.


Trenčianska univerzita má v roku 2017 voľný prístup k časopisom Royal Society of Chemistry:

Viac o odbornom zameraní nového časopisu na www.aib.sk/novinky/1302-rsc-predstavila-novy-casopis-sustainable-energy-fuels

Aj mimo internetovej siete našej organizácie sú voľne dostupné:

Archívny prístup k prvým dvom ročníkom časopisu Environmental Science: Water Research & Technology - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/ew.


Koniec EBSCO

Na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.

Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, nebudú prístupné od 1. januára 2017. 

Zmena otváracích hodín

Až do odvolania bude Univerzitná knižnica v utorok otvorená len do 16.00


Nové knihy pre Vás v Univerzitnej knižnici TnUAD

Sledujte novinky v online katalógu UK TnUAD!

 

 Nákup kníh z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia


Web of Science v praxi

Zaujímavá a užitočná prezentácia pre záujemcov o databázu Web of science

Download