OZNAMY a PODUJATIA

Nové databázy od Accucoms

PNAS - Proceedings of the National Academy of Science

https://www.pnas.org/

bližšie informácie

PNAS je jedným z najcitovanejších a najkomplexnejších multidisciplinárnych vedeckých časopisov na svete, ktorý ročne publikuje viac ako 3 300 vedeckých prác. PNAS je oficiálny časopis Národnej akadémie vied (NAS) globálneho rozsahu s vysokým impaktom a pokrýva biologické, fyzikálne a spoločenské vedy.

Skúšobný prístup v období: 1.10.-31.10.

 

ASM – American Society for Microbiology

Journals.asm.org

asmscience.org

bližšie informácie

Americká spoločnosť pre mikrobiológiu (ASM) s viac ako 30 000 členmi združuje vedcov, akademikov a zdravotníckych pracovníkov, je jednou z najväčších spoločností na svete zaoberajúcich sa prírodnými vedami. Poskytuje prístup k rôznorodému obsahu (časopisy, knihy, články, konferenčné príspevky, protokoly, videá, webináre, podcasty...) v oblasti prírodných vied so zameraním na mikrobiológiu, molekulárnu biológiu, klinickú biológiu, zdravotníctvo.

Skúšobný prístup v období: 1.10.-31.10.


Pozvánka na návštevu univerzitnej knižnice

podrobná mapa cesty do knižnice


Gale Reference Complete poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho balíčku primárnych a sekundárnych zdrojov, ktoré sú dnes knižniciam dostupné. Je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah. Skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete máme až do konca septembra 2020.

 Prístup je zabezpečený tu.

Viac informácií o databáze Gale Reference Complete 


Univerzitná knižnica opäť otvorená

Univerzitná knižnica TnUAD bude pre verejnosť opäť otvorená od 11. mája 2020, pondelok až piatok v čase od 8:00 – 14:00 hod.

Jej prevádzka bude z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu COVID-19 otvorená za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení.

Opatrenia pre výpožičku literatúry:

·    v požičovni bude vždy iba jeden čitateľ, ostatní budú čakať vonku, najmenej 2 metre od seba,

·    budú musieť mať ochranné rúško na tvári a ochranné rukavice na rukách.

Pre bezproblémový a plynulý chod výpožičky literatúry odporúčame návštevu dohodnúť vopred e-mailom na emilia.matejickova@tnuni.sk alebo telefonicky na čísle 032 7400169.

Opatrenia pre multimediálnu študovňu:

·    v multimediálnej študovni budú najviac 3 čitatelia,

·    vzdialenosť medzi nimi bude 2 metre,

·    budú musieť mať ochranné rúško na tvári a ochranné rukavice na rukách.

Opatrenia pre všeobecnú študovňu:

·    vo všeobecnej študovni budú najviac 4 čitatelia,

·    vzdialenosť medzi nimi bude 2 metre,

·    budú musieť mať ochranné rúško na tvári a ochranné rukavice na rukách,

·    čitatelia nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru im vyberie pracovník študovne,

·    preštudovanú literatúru pri odchode zo študovne nechajú na stole, nebudú ju vracať do políc, ako boli zvyknutí.

Pre bezproblémový a plynulý chod študovní odporúčame návštevu dohodnúť vopred e- mailom na juraj.heber@tnuni.sk alebo telefonicky na čísle 032 7400171.

 

Prevádzka univerzitnej knižnice sa ďalej riadi usmernením Úradu verejného zdravotníctva.


Študuj online z domu

Využite prístup k elektronickým informačným zdrojom cez vzdialený prístup z Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Pre využívanie týchto zdrojov je potrebné sa zaregistrovať na:

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855

Po vyplnení prihlášky a uhradení registračného poplatku 3 eurá na rok dostanete prístupové práva k EIZ.

V súčasnosti je umožnený prístup aj do databázy Knovel library. Podrobné informácie ako si prístup zriadiť nájdete tu:

Sprístupnenie databázy Ebook Proquest Central.

Pre prístup do e-kníh je treba zriadenie účtu. Pre jeho vytvorenie kliknite na odkaz v texte. Budete presunutý na hlavnú stránku Ebook Proquest Central. Tu kliknite na „pridať sa k Ebook Central“l.

Stránka vás požiada o vyplnenie krátkeho formulára:

Meno

Priezvisko

Email/užívateľské meno (email, ktorý použijete sa stane vaším užívateľským menom na Ebook central, použite školský email s doménou tnuni.sk)

Heslo   

Po vyplnení formulára bude váš účet vytvorený a a bude čakať na aktiváciu, ktorú vykoná univerzitná knižnica.


Literárna súťaž

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s  Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne vyhlasujú 4. ročník študentskej súťaže o LITERÁRNU CENU TnUAD. Podrobnejšie informácie nájdete tu.V roku 2020 máme voľný prístup ku knižnej kolekcii Physics World Discovery vydavateľstva Institute of Physics, do ktorej priebežne pribúdajú knihy o rozmanitých aspektoch fyzikálnych a environmentálnych vied. Dočasne sú sprístupnené začínajúce časopisy:

- Convergent Science Physical Oncology

- Multifunctional Materials

- Nano Futures

- Research Notes of the American Astronomical Society

 

Na webovej stránke www.aib.sk/podpora/nastroje/1907-iop-casopisy-a-knihy sú odkazy na všetky spomínané publikácie. Dozviete sa tam viac aj o voľne dostupných, dočasne sprístupnených a otvorených publikáciách IOP Publishing ako aj o podpore pre autorov a vedcov.Pozvánka na návštevu Univerzitnej knižnice

Pozývame

všetkých čitateľov, obzvlášť našich prvákov na návštevu Univerzitnej knižnice. Získate informácie o službách, ktoré poskytuje naša knižnica. Naučíme Vás pracovať s online katalógom a predvedieme zahraničné databázy, ktoré máte k dispozícii.


Web of Science/InCites

Dňa 28. 5. 2019 Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity usporiadala v spolupráci s firmou Suweco CZ školenie „Web of Science/InCites. Školenie viedla Mgr. Beáta Békesi, ktorá prezentovala novinky na platforme Web of Science.

Na školení Mgr. Békesi informovala o možnostiach, kritériách a postupoch ako posunúť časopis do databáz Web of Science. Boli prezentované výstupy, ktoré umožňuje služba InCites. Školenia sa zúčastnili pedagogickí pracovníci, ktorých témy zaujali a mali množstvo otázok.

Skúšobný prístup zdarma k databázam EBSCO

Od 1. marca do 5. apríla 2019 máme voľný prístup do týchto databáz EBSCO:

 

 Academick Search Complete – multiodborová akademická fulltextová databáza sprístupňujúca časopisy, správy, zápisy, knihy, videá...

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6959049&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=asn

CINAHL Complete – plnotextová databáza zameraná na oblať ošetrovateľstva

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6959049&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=ccm

MEDLINE Complete – plnotextová databáza časopisov z oblasti biomedicíny a medicíny určená pre doktorov, zdravotníckych pracovníkov a výskum

https://search.ebscohost.com/login.aspx?                                    authtype=ip,uid&custid=s6959049&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mdc


Prístup je možný len z počítačov v sieti TnUAD

V prípade problémov kontaktujte: Miroslava Piscova  (miroslava.piscova@tnuni.sk)


Virtuálna výstava kníh vydaných pracovníkmi TnUAD v roku 2018

Jednotlivé tituly si môžete pozrieť tu.


Novinky v knižnici


Rešerš

Dostali ste zadanie svojej bakalárskej alebo diplomovej práce a potrebujete literatúru k danej téme? Navštívte našu Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne alebo v Púchove a my Vám ochotne vypracujeme rešerš, na základe ktorej Vám požičiame literatúru, pomôžeme pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi (zahraničné informačné zdroje z databáz, ku ktorým má TnUAD prístup) Literatúru, ktorú nemáme vo fonde našej knižnice Vám zoženieme prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc.

Viac info: M.Piscová (miroslava.piscova@tnuni.sk)

Objednávka rešerše tlačivo


Nový prístup do databáz GALE CENGAGE

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka získala prostredníctvom  Slovenskej národnej knižnice  prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

 

AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,

GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,

Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

 


Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený na web adrese www.galepages.com/trencin
Spolupráca univerzitnej knižnice a fakúlt pokračuje i v tomto školskom roku

Dňa 2.10.2017 navštívili univerzitnú knižnicu študenti tretieho ročníka fakulty FŠT pod vedením p. prorektora doc. Ing. Petra Liptáka CSc.  Študenti sa zúčastnili na seminári Informačná výchova, ktorý je zameraný na služby knižnice, vyhľadávanie informácií v katalógoch knižníc a informácie o elektronických informačných zdrojoch a vyhľadávanie v nich prostredníctvom služby discovery. Študenti získané informácie využijú pri vypracovávaní rešerší k ich bakalárskym prácam. Pre študentov externého štúdia bola univerzitná knižnica k dispozícii v sobotu 30.9.2017.

 

V ten istý deň univerzitná knižnica usporiadala seminár Informačná výchova i pre študentov druhého ročníka fakulty FSEV.

Zmena otváracích hodín - školský rok

                    POŽIČOVŇA   ŠTUDOVNE

PONDELOK     8.00-16.00    9.00-18.00

UTOROK         8.00-16.00    9.00-18.00

STREDA          8.00-16.00    9.00-18.00

ŠTVRTOK        8.00-16.00    9.00-16.00

PIATOK           8.00-15.00    9.00-15.00

  

 

 


Novinky v Univerzitnej knižnici

Novinky od našich autorov za rok 2017

 

Charakteristika dennej tlače na Slovensku

Lincényi, Marcel

Predmetom monografie je komplexná analýza sytému dennej tlače na Slovensku po novembri v roku 1989 do roku 2014 a jej úlohy v systéme moderných masmédií

 

 

 

 

 

 

 

Textová lingvistika

Mandelíková Lenka

Kniha prezentuje vedeckú disciplínu - textovú lingvistiku. Cieľom učebnice je poukázať na mnohostrannosť textovej lingvistiky     z hľadiska rôznych teórií textuality.

 

 

 

 

 

Zmeny materiálových charakteristík vysokopevných  martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní

Barényi  Igor

Monografia sa zaoberá  problematikou tepelného ovplyvnenia ultra vysokopevných martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní.

 

 

 

 

 

 

 

Rešerš

Dostali ste zadanie svojej bakalárskej alebo diplomovej práce a potrebujete literatúru k danej téme? Navštívte našu Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne alebo v Púchove a my Vám ochotne vypracujeme rešerš, na základe ktorej Vám požičiame literatúru, pomôžeme pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi (zahraničné informačné zdroje z databáz, ku ktorým má TnUAD prístup) Literatúru, ktorú nemáme vo fonde našej knižnice Vám zoženieme prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc.

Viac info: M.Piscová (miroslava.piscova@tnuni.sk)

Objednávka rešerše tlačivoUniverzitná knižnica pokračuje v spolupráci s fakultami.

V rámci pokračujúcej spolupráce Fakulty FŠT a Univerzitnej knižnice 27.02 2017 študenti 4. ročníka navštívili univerzitnú knižnicu, kde absolvovali prednášku o elektronických informačných zdrojoch a online katalógu Univerzitnej knižnice. Dozvedeli sa ako si v týchto zdrojoch vyhľadať  potrebné informácie i ako využiť rešeršovanie pri výbere tém ich diplomových prác.  Získané vedomosti si študenti hneď aj prakticky otestovali, keď si vyskúšali vypracovať prvé vlastné rešerše.


Nový vedecký videočasopis

JoVE je prvý recenzovaný (s impact factorom) vedecký video časopis. Indexovaný je v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering,  Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology.

 

Používateľskú príručku k JoVE v češtine nájdete tu

V súčasnosti je 15 % video článkov v JoVE dostupných v režime open access.


Knižnica rozvíja spoluprácu s fakultami

V rámci skvalitňovania spolupráce fakúlt s univerzitnou knižnicou dňa 14.2.2017 sa  20 študentov piateho ročníka FŠT stretlo v univerzitnej knižnici. Knižniční pracovníci pod vedením Mgr. Rehušovej pre nich pripravili program, kde prezentovali svoje služby. Zamerali sa hlavne na služby knižnice, ktoré môžu využiť pri tvorbe svojich diplomových prác. Študenti získali informácie ako si hľadať literatúru v knižnici a v elektronických infomačných zdrojoch a naučili sa základným technikám rešeršovania.  Toto stretnutie malo kladnú odozvu u študentov, ktorí si získané poznatky aj prakticky vyskúšali.  Stretnutie sa uskutočnilo pod patronátom p. prorektora doc. Ing. Liptáka, CSc., ktorý po skončení praktickej časti vyzval študentov, aby v najbližších dňoch navštevovali knižnicu a vypracovali si rešerše na témy svojich diplomových prác.  Univerzitná knižnica chce v organizovaní stretnutí tohto typu pokračovať a tak sa aktívne podieľať na skvalitňovaní výučby na univerzite.


Trenčianska univerzita má v roku 2017 voľný prístup k časopisom Royal Society of Chemistry:

Viac o odbornom zameraní nového časopisu na www.aib.sk/novinky/1302-rsc-predstavila-novy-casopis-sustainable-energy-fuels

Aj mimo internetovej siete našej organizácie sú voľne dostupné:

Archívny prístup k prvým dvom ročníkom časopisu Environmental Science: Water Research & Technology - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/ew.


Koniec EBSCO

Na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.

Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, nebudú prístupné od 1. januára 2017. 

Zmena otváracích hodín

Až do odvolania bude Univerzitná knižnica v utorok otvorená len do 16.00


Nové knihy pre Vás v Univerzitnej knižnici TnUAD

Sledujte novinky v online katalógu UK TnUAD!

 

 Nákup kníh z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia


Web of Science v praxi

Zaujímavá a užitočná prezentácia pre záujemcov o databázu Web of science

Download