Gale

Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

 

-          AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické

           a vedecké knižnice,

 

-          GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,

 

-          Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber

 

           titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotliv