Európska únia

 

Portál Európskej únie

Európsky parlament- web stránka informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

EUR-LEX - stránka poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom.

Webové stránky kníhkupectva Opens external link in new windowEU Bookshop predstavujú jednotné miesto prístupu k publikáciám európskych inštitúcií, agentúr a iných orgánov, vydaných od roku 1952

WHOisWho in EU - Oficiálny adresár Európskej únie

CORDIS - Spoločenstvo pre výskum a vývoj informačných služieb

Európsky parlament - web stránka Európskeho parlamentu

Verejný register dokumentov Rady EU

Európska komisia - web stránka Európskej komisie

EuroVoc - multilinguálny thesaurus Európskej únie