Kontaktné informácie UK TnUAD

Adresa

Horný Šianec 9   

Trenčín, 911 01

(vstup do ulice nájdete na začiatku námestia sv. Anny, v uličke  oproti budove Slovenskej sporiteľne)

 

Vedúca (publikačná činnosť, edičná činnosť):
Mgr. Rehušová, Mária, tel.: 032/6521559, 7400170  

Oddelenie výpožičiek(výpožičky, katalogizácia, fond časopisov):

Opens window for sending emailMgr. Matejíčková, Emília,

emilia.matejickova@tnuni.sk

tel.: 032/6521559, 7400169

Všeobecná študovňa(diplomové práce):
 Heber, Juraj 

tel.: 032/6521559, 7400171

 Mutimediálna študovňa(online databázy, internet,rešerše, služba MVS):

Mgr. Piscová, Miroslava ,

tel.: 032/6521559, 7400171

 

 

Fakultná knižnica Fakulty priemyselných technológií

 

Adresa

Ul. Ivana Krasku

491/30 Púchov, 020 01

 

Výpožičky, Študovňa

p. Uričová, Jarmila